Språk

Store visjoner for Nordbyen i Tromsø

Store visjoner for Nordbyen i Tromsø

Hvordan kan behovet for forvaltningen av urbant overflatevann, økt havnivå, vannveier og snølagring bli til romlige ressurser for Tromsø? Dette har studenter i landskapsarkitektur sett på. Fredag presenterte de forslagene sine for Tromsø kommune.
Høsten 2016 arbeidet masterstudentene ved AHOs Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies med Nordbyen. Ambisjonen for kurset var å gi innspill til hvordan dette området kan endres i forbindelse med kommunens pågående planprosess.

Studentene har undersøkt hvordan man kan gi Tromsø sterkere identitet som vinterby og historisk ishavsby. De hadde frihet til å løfte blikket og takhøyden var stor. Resultatene viser gater med åpne bekkeløp, snødepot som attraksjoner og en annen tilnærming til bevaringsplan for Vervet enn det som er vedtatt.

untitled-1_2.jpg
Aida Miron: Arctic Edge

Nick Gulick, Kristina Masytè, Lin Laszlo Da Costa og Aida Miron presenterte nylig prosjektene sine for Tromsø kommune og andre gjester, med live streaming for interesserte i Troms, Finnmark og Nordland. Det vekket både interesse og inspirerte til diskusjon om hva Tromsø vil med Nordbyen.

untitled-3_0.jpg
Nick Gulick: Snøfjell

Presentasjonene ble arrangert i regi av Akademiet, Nordnorsk Design- og Arkitektursenter og Tromsø kommune. 

 
 

Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies er et samarbeid mellom AHO og Universitet i Tromsø. Les mer