Storstilt avslutningskonferanse for Karl Otto Ellefsen

Tekst: Jonny Aspen - Foto: NSW Arkitektur

Storstilt avslutningskonferanse for Karl Otto Ellefsen

Konferansen «Brytninger i norsk urbanisme» ble avholdt 23. oktober som en markering av professor emeritus Karl Otto Ellefsens mangeårige innsats for norsk urbanisme.

Konferansen gikk for et fullsatt auditorium med deltakere fra praksisfeltet, forvaltning og akademia, hvorav tidligere elever av Ellefsen utgjorde en ikke ubetydelig andel. Gjennom et tettpakket program søkte innledere og inviterte kommentatorer å belyse både dagens situasjon og fremtidige utfordringer knyttet til norsk byutvikling og urbanisme. Konferansen var delt inn i fire tematiske bolker, hver bestående av et hovedinnlegg og etterfølgende paneldiskusjon. Karl Otto Ellefsen holdt selv det første hovedinnlegget, under tittelen «Idealer i norsk urbanisme»

karl_otto_fb.jpg
Karl Otto Ellefsen. Foto: AHO

I etterkant av konferansen ble det holdt en mottakelse. Der ble professor emeritus og tidligere rektor Ellefsens innsats og betydning for Institutt for urbanisme og landskap, for AHO som institusjon samt for norsk og internasjonal urbanisme behørig trukket frem. En av foredragsholderne, professor Jens Kvorning fra KADK i København, en annen urbanisme-nestor, omtalte i sin tale Ellefsen som «Nordens viktigste urbanist».

Konferansen var forøvrig et samarbeid mellom AHO og Oslo Arkitekturtriennale 2019 (OAT). Arkitekturtriennalens hovedtematikk om degrowth ble med dette arrangementet aktualisert gjennom et særskilt fokus på urbanisme, byutvikling og spørsmålet om bærekraft.

Video-opptak:

Byidealer: Hovedinnlegg: Karl Otto Ellefsen + paneldebatt
-
Bypolitikk og planlegging: Hovedinnlegg: Jens Kvorning + panledebatt
-
Byliv og livsformer: Hovedinnlegg: Jonny Aspen + paneldebatt
-
Byens arkitektur: Innledninger ved Jan Olav Jensen og Mari Hvattum + paneldebatt

Samlet serie her

brytninger_webplakat.jpg