Språk

Studentprosjekt vant pris for beste Oslo-forskning

Fra venstre: Brage Hammeren Pedersen, Are Skeie Hermansen, Matteo Lomaglio, Geir Lippestad og Pål Oskar Hundebo. Foto: Ninja Sandemose

Studentprosjekt vant pris for beste Oslo-forskning

Arkitektstudent Matteo Lomaglio vant pris for beste masteroppgave med Oslo-tematikk for prosjektet "Oslo Convergence. 24 hours hub in Slottsparken".

På Kunnskap Oslos årsmøte 8. juni delte byråd Geir Lippestad ut priser for beste Oslo-forskning i 2016. Sammen med tre studenter og ansatte ved UiO, fikk italienske Lomaglio heder, ære og 40 000 kroner for sitt prosjekt fra kurset ACDL: 24-hour Oslo. 


matteo_lomaglio_0.jpg
Prosjektbeskrivelse kan lastes ned her

Juryen skriver:

Masteroppgaven representerer et grundig og innovativt arbeid med å planlegge et døgnåpent bygg i Oslo sentrum. Bygget er plassert i det nordøstre hjørnet av Slottsparken. Designet av selve bygget er basert på omfattende analyser av hvordan byrommet brukes av forskjellige grupper til forskjellige tider av døgnet og av hvilke tilbud og funksjoner som finnes i det aktuelle området. Lomaglio analyserer blant annet data om løping og sykling fra trenings-apper. Data fra bildeopplastingstjenester gir informasjon om hvor turister ferdes gjennom stedfesting av bildene de lagrer. Videre analyser av kollektivtransporttilbud og åpningstider i butikker bidrar også til å utfylle bildet av området bygget skal ligge i.
 
Det innovative i prosjektet ligger både i bredden av informasjon til sammenstilles for å tilpasse bygget best mulig til omgivelsene og brukernes behov og i de digitale hjelpemidlene forfatteren tar i bruk for å analysere informasjonen og knytte utformingen av selve bygningen til den kunnskapen han har samlet. Resultatet av prosjektet er både et konkret bygg og en metode som kan ha overføringsverdi for byutvikling mer generelt.

AHO gratulerer!