fbpx In Transit Studio samarbeider med Rumenske myndigheter om Ukraina-responsen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

In Transit Studio samarbeider med Rumenske myndigheter om Ukraina-responsen

In Transit Studio samarbeider med Rumenske myndigheter om Ukraina-responsen

Institutt for Urbanisme og Landskap har siden 2016 samarbeidet med Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP gjennom masterkurset In Transit Studio. Høstens semesteroppgave er bygget på NORCAPs tilstedeværelse i Romania, og inngår som ett av mange bidrag til håndeteringen av Ukraina-konflikten med fokus på nabolandene. 

Forrige uke besøkte kurset Bucharest, og sammen med NORCAP, møtte statssekretæren i Romanias Innenriksdepartement, FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) og lokale NGOs og andre samarbeidspartnere. 
 
Studentene skal arbeide med å lokalisere tomter og prosjektere nabolagsbaserte mottak for ukrainske flyktninger, med fokus på fler- og etterbruk, fundert på lokale forhold og behov.  Prosjektene baseres på scenarioet om en økt strøm flyktninger fra Ukraina og være innspill til Romanias beredskapsplaner. Kurset er i tett dialog med myndigheter, FN, arkitekter, og utdanningsinstitusjoner i Romania, og reiser tilbake til Bucharest i Oktober for å videreføre samarbeidet. Kurset ledes dette semesteret av Håvard Breivik-Khan og Paul-Antoine Lucas.
 
Mer om In Transit her

in_transit_foto1.jpg

in_transit_foto2.jpg

in_transit_foto3.jpg