fbpx Trestykker på Majorstua | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Trestykker på Majorstua

trestykker 2015

Trestykker på Majorstua

I sommer skal AHO-studenter bygge konstruksjonen Pusterom på Vinkelplassen i Majorstuakrysset sammen med studenter fra BAS og NTNU.

De 35 arkitektstudentene skal utvikle et prosjekt på den urbane tomten mellom Oslos lengste og største handlegate, Bogstadveien, og Majorstua T-banestasjon. Plassen og funkisbygget Vinkelgården (Kirkegata 59), ble pusset opp i 2011. Resultatet har blitt kritisert for å være kaldt og uten liv. DnB er nå eneste leietaker i bygget der det tidligere lå flere fortetninger med lang historie i Vinkelgården. TreStykker har derfor blitt engasjert for å gi nytt liv til byrommet midt på Majorstua.               

- Prosjekteringsfasen var en kort og intens workshop på våren. Vi starter byggingen den 16. juli og skal etter planen være ferdig den 30. juli, sier deltaker og AHO-student Eirik Martin Tollåli.

Hele konstruksjonen er laget av malmfuru levert fra Moelven. Benkene lages av spesialhøvlede trebjelker på 27,5*27,5 cm som er satt sammen med tretapper. Takkonstruksjonen er en 80 m2 stor paviljong konstruert med to kryssende lag av 50*223mm takbjelker.

- Mellom takbjelkene kommer stavene som er bærende, avstivende og romdannende i prosjektet. Alle stavene er 98*98mm konstruksjonsvirke som kommer ned på tre punkter som "søyler". Det er stavene som danner formen på paviljongen. Takbjelkene og stavene vil bli boltet sammen, forteller Tollåli.

Trestykker er en uavhengig workshop for arkitektstudenter ved de tre arkitektskolene i Norge, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Bergen Arkitekt Skole (BAS) og Master i Arkitektur ved NTNU.

Workshopen har vært arrangert fem ganger tidligere med stor nasjonal og internasjonal suksess.

http://www.trestykker.com/wp-content/uploads/2015/01/022s7ZLYvbna.jpg

0

Følg prosjektet på www.trestykker.com