fbpx Vanskeligere å komme inn på designstudiet ved AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Vanskeligere å komme inn på designstudiet ved AHO

Vanskeligere å komme inn på designstudiet ved AHO

Tallene for opptaket til høyere utdanning er klare, og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har poenggrensen på designstudiet økt mest.
 
Studieprogrammet hadde 60 studieplasser fra 2020 til 2022. I år har studiet kun 30 studieplasser etter at regjeringen trakk tilbake de såkalte koronaplassene ett år tidligere enn opprinnelig planlagt.
 
Dette har økt konkurransen om designplassene ved AHO, og poenggrensen for opptak til designstudiet var i år på 156,3 i ordinær kvote. Det betyr at design har tatt igjen og gått forbi både master i arkitektur og master i landskapsarkitektur, som hadde poenggrense på henholdsvis 153,9 og 152,5 i ordinær kvote i dette opptaket.

Poenggrensene ved AHO kan ikke sammenlignes med tall for andre studiesteder fordi søkernes poengsummer fra opptaksprøven er lagt sammen med karakterpoeng og eventuelle tilleggs- og alderspoeng.
 
Poenggrensen for opptaket til arkitekturstudiet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo var i år på 149,6 i ordinær kvote.
 
Poenggrensen for opptaket til landskapsarkitekturstudiet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo var i år på 149,8 for ordinær kvote og 140,6 for kvoten førstegangsvitnemål.
 
AHOs søkere er kvalifiserte for opptak dersom de gjennomfører opptaksprøven og dokumenterer for generell studiekompetanse. Søkerne som leverer gode opptaksprøver er derfor ikke avhengige av å ha toppkarakterer på vitnemålet for å komme inn på drømmestudiet.
 
Les mer om poengberegning på Samordna opptak her.
 

Overvekt av kvinner

Ved arkitektstudiet på AHO er 60 prosent av søkerne kvinner. Samme kjønnsfordeling er også gjennomsnittet for opptak til studier i resten av landet.
 
Det var også 60 prosent kvinner blant kvalifiserte søkere og 60 prosent kvinner som fikk tilbud om studieplass på master i arkitektur.
 
Vi ser en tendens til at det generelt er flere kvinner som søker seg til AHO på designstudiet og landskapsarkitektstudiet også.
 

Flest tilbud til førstevalgssøkere

93 av 110 studieplasser på AHO er blitt fylt med søkere som har satt studieprogrammet de fikk tilbud om som førstevalg:
  • 57 av 60 søkere som kom inn på master i arkitektur hadde studiet som førstevalg.
  • 25 av 30 søkere som kom inn på master i design, hadde studiet som førstevalg.
  • Elleve av 20 søkere som kom inn på master i landskapsarkitektur, hadde studiet som førstevalg.
Med 18,9 førstevalgssøkere per studieplass topper master i arkitektur ved AHO statistikken i Norge på flest førstevalgssøkere per studieplass. Under kommer Luftfartsfag på Universitetet i Tromsø med 17,3 søkere, og bachelor i kriminologi ved Universitetet i Oslo med 17,2.
Nasjonale tall i Samordna opptak
  • Totalt var det 134 782 søkere til høyere utdanning i Norge i 2023. Det er en prosentvis økning på 0,9 prosent sammenlignet med 2022.
  • Færre søkere har fått tilbud om studieplass. 104 618 har fått tilbud i 2023, mot 105 216 i 2022.
Antall innleverte opptaksprøver 2023:
  • Master i arkitektur: 724
  • Master i design: 257
  • Master i landskapsarkitektur: 182 
Har du fått ventelisteplass?
  • Dersom det åpner seg ledige studieplasser på et av studieprogrammene ved AHO, ringer opptakskontoret til førsteplass på venteliste med nytt tilbud om studieplass. Ha telefonen din i nærheten og påslått. Vi sender også e-post hvis vi ikke har fått tak i deg på telefon. Merk at det er kort svarfrist.