fbpx Vil bruke design til å forstå teknologi | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Vil bruke design til å forstå teknologi

immaterials

Vil bruke design til å forstå teknologi

Det teknologiske landskapet vi lever i, påvirker hverdagslivet. Men vi vet lite om hvordan det fungerer. – Skal vi ta teknologidiskusjonen ut av den tekniske sfæren og over i noe alle kan ha et forhold til, må den fremstilles på nye måter, sier Einar Sneve Martinussen. Han synliggjør teknologi gjennom populærkultur.

I dag er vi konstant omringet av sensordata, trådløse nettverk, GPS-signaler og andre usynlige teknologier. Einar Sneve Martinussen har i sin avhandling ”Pockets and Cities. Investigating and revealing the networked city through interaction design”, forsket på hvordan denne teknologien kan visualiseres gjennom interaksjonsdesign. Nylig disputerte han for ph.d.-graden ved AHO.

– Det har skjedd mye med teknologi de siste 10 årene. Det som tidligere var et tungt teknologidrevet ingeniørfelt, er i dag hverdagslig for de fleste av oss. Det er ikke lenger slik at teknologisk tilhører en annen sfære, i dag bor vi inni nettverket, sier Martinussen.

– Vi har veldig sofistikert teknologi, men ikke like sofistikerte kulturelle uttrykk for teknologien. Det er behov for et språk for å forstå digital teknologi, slik at vi får flere stemmer i teknologi-diskusjoner. Slik det er nå er det fortsatt overlatt til ekspertene.

Visualiserer nettverksbyen

Martinussen bruker design til å fremstille hverdagslig teknologi i en kulturell kontekst, for på denne måten å nå ut til folk flest.

I samarbeid med Jørn Knutsen og Timo Arnall har han laget en filmserie som synliggjør radiofeltene i trådløse nettverk, GPS og elektroniske billettsystemer som brukes til betaling, reise og logistikk.

En av filmene visualiserer trådløse nettverk på Grünerløkka i Oslo ved hjelp av en sensor og en fire meter høy «lysstav» utstyrt med 80 pærer. Jo flere pærer som er tent, jo sterkere signal. Når staven fotograferes med lang lukkertid mens den dras gjennom byen, blir et tverrsnittt av trådløse nettverk synliggjort.

En annen film viser unøyaktighetene i GPS-systemet. Satelittlamper er plassert rundt omkring i byen og fotografert over tid, og skifter lysstyrke utfra hvor gode GPS-forholdene er.De såkalte Immaterials-filmene har vist seg svært populære, med hele 20 millioner visninger i hele verden.

– Det viser at det er behov for å forstå mer om teknologien som omringer oss hver dag. Dette er ikke fremtidsteknologi eller eksotisk på noe måte, men helt vanlige ting som er en del av hverdagen vår. Filmene gjør at man kan delta i det kulturelle rommet rundt teknologien, gjennom design. Vi ønsker å bidra til å gjøre teknologien allment tilgjengelig, sier Martinussen.


Forskning på tvers av fagfelt

Martinussen har bakgrunn innen interaksjonsdesign og urbanisme. Hans forskning er en del av det NFR-finansierte prosjektet YOUrban, som er et samarbeid mellom Institutt for design og Institutt for urbanisme og landskap ved AHO.

– Urbanisme og design henger tett sammen. Teknologien i lommene våre er med på å forme hvordan vi opplever byen, og de samfunnsendringene nettverksteknologien er en del av har også innvirkning på byutvikling og byens politikk. Det er derfor viktig at vi ser teknologibruk og interaksjon i sammenheng med byrommets muligheter og utfordringer, sier han.

0

Les mer