fbpx Vinneren av Den Gode Idé utfordrer designbransjen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Vinneren av Den Gode Idé utfordrer designbransjen

Bilde av Lokalt Byrå, vinnerne av Den Gode Idé

Foto: Marian Jade.

Vinneren av Den Gode Idé utfordrer designbransjen

Birgitta Cappelen, professor i interaksjonsdesign ved AHO, ville sikre at gode ideer ikke ble lagt på hylla etter studietiden. Nå finansierer arven hennes stiftelsen Den Gode Idé, som gir liv til designideer ut over skolens rammer. Les om den første mottakeren av prisen her. 


Bilde av Birgitta CappelenDesigner, lærer og førsteamanuensis Birgitta Cappelen (1962-2022) ved Institutt for Design ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO), er opphavskvinnen til stiftelsen Den Gode Idé.

Stiftelsen har som formål å gi designstudenter ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) mulighet til å realisere en prosjektidé, bedriftsidé, kunstverk, film, app, tjeneste eller et produkt. Stiftelsen gir hvert år 500.000 kroner til en eller to studenter.

Under AHO WORKS AWARDS 8. juni var det duket for den første utdelingen av prisen. 


Stort potensiale som endringsdrivere

Nikolai Sabel og Glenn Sæstad stakk av med den første utgaven av prisen. De står bak Lokalt Byrå, et strategisk designbyrå som hjelper lokalsamfunn med å planlegge og designe mer bærekraftige liv.

– Vi har stor tro på at Lokalt Byrå har et stort potensial. Et potensiale for å bli kjent som endringsdriver. Ved å ta utgangspunkt i lokale behov, stimulere til handling på lokalt nivå, og samtidig sette det inn i en større nasjonal kontekst. I denne sammenhengen mener vi at designerens rolle er sentral for suksessen, sier Simon Clatworthy, styremedlem i Den Gode Idé.

– Lokalt byrå utforsker også en alternativ forretningsmodell til normen i designbransjen i Norge i dag, noe vi mener er verdt å støtte. Vi ser at det har potensial til å sette i gang endring i stor skala, og det er derfor vi synes det er en stor idé, i Birgittas sanne ånd, fortsetter Clatworthy.

Foto fra utdelingen av Den Gode Idé


Design som gir tilbake

Birgitta Cappelen mente at AHO-studenters kreative evner, store forutsetninger for å tenke nytt og ferdigheter i å visualisere og materialisere sine ideer gjennom design, gir dem en forpliktelse til å gi tilbake til samfunnet.

Midlene fra stiftelsen skal benyttes til å utvikle innovative prosjektideer, særlig innenfor helsefremming, bærekraft og humanistiske temaer.

– Dessverre legges mange gode ideer på hylla når tidligere masterstudenter får tilbud om trygge og godt lønnede jobber i offentlige virksomheter eller i næringslivet. De som tør å prøve egne vinger og arbeider videre med ideer de brenner for, kanskje i egen bedrift, gir gjerne opp etter en tid. Her mente Birgitta at unødvendig mange ressurser og ideer går tapt, sier Lavrans Løvlie, styremedlem i Den Gode Idé.