Språk

Nyheter

Confronting Wicked Problems: Foreløpige resultater

Resultater fra prosjektet Confronting Wicked Problems: Adapting Architectural Education to the New Situation in Europe er tilgjengelig.

Gjesteforelesninger høst 2015

Hver torsdag utover høsten inviterer AHO til åpne gjesteforelesinger med arkitekter og designere fra Norge og utlandet.

Studere i Nord? Bli gjestestudent på AHO i Tromsø

Bli gjestestudent på AHO og ta del i vårt masterprogram i landskapsarkitektur.

Eksplosiv kjedereaksjon

Førsteklassens 250 meter "chain reaction" skapte liv og lyd på AHO torsdag.

Sider