Språk

AHO blant høyskoler hvor flest studenter drar på utveksling

AHO blant høyskoler hvor flest studenter drar på utveksling

AHO er blant sju utdanningsinstitusjoner som har nådd regjeringens målsetting om å få minst 20 prosent av studentene til å dra på utveksling.

- Vi er glad for å ha nådd målsetningen om økt studentmobilitet og vil fortsette å utvikle AHOs utvekslingsprogrammer så enda flere velger å dra på utveksling, sier rektor Ole Gustavsen.   

Regjeringen ønsker flere i arbeidslivet med internasjonal kompetanse og erfaring. De har derfor satt en målsetning for 2020 om å få minst 20 prosent ved universiteter og høyskoler til å dra på utveksling.
 
- Internasjonal erfaring er svært viktig for alle våre fagområder. Studentene trenger kompetanse fra å ha jobbet med utfordringer knyttet til bærekraft, klima og geologi i andre kulturer og land for å kunne designe de beste byene, produktene og infrastrukturprosjektene, sier rektor Gustavsen. 

Rapporten fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), viser hvor mange studenter som ble uteksaminert i 2015, 2016 og 2017, som har vært på utveksling i minst tre måneder i løpet av studietiden sin. 
 
Med et landsgjennomsnitt på kun 15,5 prosent, blir det avdekket et svært begrenset antall studentutvekslinger fra Norge og et stort potensial for økt mobilitet. Tallene viser også at det er betydelige forskjeller mellom institusjoner og fagområder, men også internt på institusjonene og mellom samme type fag ved ulike institusjoner.
 
Nøkkelen til økt studentmobilitet ligger i organisering og gjennomføring av det enkelte studieprogrammet, sier rapporten.
 
- Både kultur og struktur spiller en viktig rolle i så måte. I det videre arbeidet for å nå de politiske målene for studentmobilitet blir det viktig å sørge for at erfaringer fra studieprogrammer med mye utveksling kan komme andre til gode, står det i rapporten fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)