fbpx Nyheter | Page 95 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter

Bilder fra en murworkshop

60 arkitektstudentar i 4. semester har delteke på murworkshop på Lillestøm.

AHO - ein populær lærestad!

Dei første tala frå Samordna opptak er klare. Som i tidligare år kjem AHO svært godt ut i konkurransen om søkjarane. 

Masterkurs - hausten 2016

Haustens valfrie kurs er opna for oppmelding. Masterstudentane på AHO kan velje ei rekke kurs. Nokre er valbare for alle studentar på masternivå, andre kurs er spesifikke for studieprogramma.

Årboken er lansert

Årboken AHO WORKS STUDIES 2014-2015 er her!

Sider