fbpx Nyheter | Page 87 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter

trestykker 2015

Trestykker på Majorstua

I sommer skal AHO-studenter bygge konstruksjonen Pusterom på Vinkelplassen i Majorstuakrysset sammen med studenter fra BAS og NTNU.

Første kull ferdig i Tromsø

AHOs første masterkandidater i arktisk landskapsarkitektur i Tromsø har fått sitt diplom.

EU-midler til AHO

AHO og ni samarbeidspartnere har fått bevilget over 284 000 EUR fra programmet Erasmus+, til et omfattende prosjekt om videreutvikling av undervisningsmetoder og tilbud innen arkitekturutdanning.

Sider