fbpx Design i ukjent farvann | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Design i ukjent farvann

Design i ukjent farvann

Med brukeren i sentrum og ønske om å utnytte muligheter i ny teknologi, kan designere bidra til innovasjon i maritim og offshore-industri. Men å designe for denne bransjen er utfordrende og stiller større krav til designere, viser en ny doktorgrad ved AHO.

Norge er store på maritim industri og har vært i forkant av teknologisk innovasjon siden oljealderen begynte på 70-tallet. Flere forskere har like lenge hevdet at det største behovet på moderne skip er å utvikle teknologi som er tilpasset mennesker.

– I økende grad stiller også de som jobber offshore og på båt krav til brukervennligheten av systemene de møter. Likevel har designere frem til nylig hatt en liten rolle i denne industrien, sier Sigrun Lurås ved AHOs Institutt for design.

Hun har skrevet avhandlingen “Systemic design in complex contexts. An enquiry through designing a ship’s bridge”. 22. januar disputerte hun for ph.d.-graden av AHO.

Design kan redde liv

Design er viktig for sikkerheten til sjøs. Forskning viser at en tredel av ulykker til sjøs er delvis forårsaket av dårlig design. De siste årene har vi fått begreper som “ECDIS-assisted accidents”, ulykker forårsaket av feilbruk av elektroniske kart som antakeligvis kunne vært unngått ved bedre design, forteller Lurås.

Uutnyttet potensiale

Samtidig har det skjedd stor utvikling i ny interaksjonsteknologi, som touch, tale og bevegelse.

– Det er mye potensiale i å dra nytte av denne type teknologi i komplekse arbeidsmiljø som de man finner offshore og på båt. Designere er trent i å se mulighetene i ny teknologi og kan bidra til å skape gode og brukervennlige løsninger.

Norske designere har spilt en viktig rolle i utviklingen av Kongsberg Maritimes K-Master operatørstol til skip, Rolls Royce’ skipsbrodesign Unified Bridge og skipsbrokonseptet Ulstein Bridge Vision.
 

Stadig større utfordringer

Selvom designere i økende grad blir involvert i maritim og offshore innovasjon, vet vi lite om hvordan designere erfarer å jobbe for disse industriene. Hva slags utfordringer møter de? Hvordan er de best rustet for å ta på seg et designprosjekt?

Dette har vært tema for Lurås’ forskning. Gjennom et intervjustudie og praksisbasert designforskning fant Lurås at slike prosjekter er svært komplekse og at designere møter mange utfordringer når de jobber for maritim bransje.

Lurås konkluderer at designere kan ha nytte av å bruke systemtenking i slike prosjekter og gir konkrete råd til hvordan dette kan gjøres i praksis, slik at designere kan bli bedre forberedt for å håndtere kompleksitet i slike prosjekter.
 

Fra innsikt til design: Ulstein Bridge Vision

Lurås’ doktorgradsarbeid var en del av forskningsprosjektet Ulstein Bridge Concept, som designet skipsbroen Ulstein Bridge Vision.

luras_bridge.jpg

– Dette er et godt eksempel på hvordan dyp brukerinnsikt og kunnskap om ny teknologi kan brukes for å designe et brukervennlig og moderne arbeidsmiljø i industrielle miljø som et offhore-skip.

Prosjektet vant DNBs Innovasjonspris i 2012. Ulstein Bridge Vision har fått mye positiv omtale og har blitt trukket frem som et godt eksempel på norsk innovasjon av tidligere næringsminister Trond Giske og Høyres finans- og næringspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.

I den internasjonale maritime industrien brukes også Ulstein Bridge Vision som et av få eksempler på "integrated bridge systems" og "e-navigation", som er store satsingsområder i dag.

luras_cover_jan2016_wen.jpg

0

Les mer om Ulstein Bridge Concept her