fbpx Nyheter | Page 85 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Nyheter

Hvor går arkitekturutdanningene i Europa?

I et kriserammet Europa søker arkitekturutdanningene nye svar på fremtidens utfordringer. Mange unge arkitekter utdannes til arbeidsledighet. Økonomiske innsparinger og effektivisering tvinger frem kortere utdanningsløp og færre institusjoner. Hva skjer, hvilke trender ser vi, hvordan formes fremtidens utdanninger og hva sier det om arkitektenes rolle?

Designstudent nominert til Best Talents

Maria Berg-Leirvåg er nominert til Best Talents i Designers Saturday Design Award, for prosjektet Bevart.

Confronting Wicked Problems: Foreløpige resultater

Resultater fra prosjektet Confronting Wicked Problems: Adapting Architectural Education to the New Situation in Europe er tilgjengelig.

Sider