fbpx Industridesign | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Industridesign

Industridesign

Industridesign handler om å formgi fysiske produkter med gode brukskvaliteter.

6_3.jpg

7.stokkego.jpg

2_3.jpg

4_3.jpg

11_2.jpg

8_2.jpg

Som industridesigner utvikler man fysiske produkter innen vidt forskjellige områder som for eksempel helse, kommunikasjon, fritid og arbeidsliv. Før beskrev man ofte industridesigneren som den som formgav det som masseproduseres industrielt: Alt fra små tannbørster til biler. I dag utvikles fagfeltet mot stadig mer komplekse produkter som ofte også inneholder digitale komponenter og som man ved hjelp av moderne produksjonsmetoder ikke alltid trenger å masseprodusere. Dette innebærer at faget er i en svært dynamisk utvikling og har behov for nye typer designere med dyp innsikt i de mulighetene denne forandringen gir til å utforme helt nye typer fysiske produkter.

En industridesigner har innsikt i både teknologiske muligheter og de ulike behov en brukere kan ha i møtet med svært forskjellige typer av fysiske produkter. Som industridesigner arbeider man i dag ofte sammen med både brukere og andre fag som ingeniører, bedrifter, interaksjonsdesignere, tjenestedesignere etc. Når man designer fysiske produkter bruker man tradisjonelle verktøy som penn og papir sammen med moderne digitale skisse- og modelleringsverktøy. På samme måte produseres prototyper både i et mer tradisjonelt verksted, men også med moderne, og svært avanserte 3D-printere.

Industridesign på AHO er Norges første industridesignutdanning og den eneste designretningen på AHO som fantes fra starten for 30 år siden. I denne perioden har vi, og våre tidligere studenter, vært med på å gjøre industridesign til det veletablerte fagfelt det er i dag, både i Norge og internasjonalt. I dette miljøet er vi kjent for å være tidlig ute med å både utnytte nye teknologier og drive internasjonalt anerkjent designforskning.