fbpx Institutt for form, teori og historie | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Institutt for form, teori og historie

Institutt for form, teori og historie

Studie- og forskningsaktivitetene ved Institutt for form, teori og historie (FTH) holder høy kvalitet og representerer stor faglig bredde. Det sammensatte og internasjonalt anerkjente fagmiljøet er organisert omkring fire ulike virkefelt: bygningsarv, arkitekturpraksis, form og arkitekturhistorie, noe som muliggjør utveksling av ideer på tvers av teori og praksis, fortid og nåtid, fiksjon og virkelighet. Instituttet er forankret i et stort internasjonalt nettverk og er en attraktiv samarbeidspartner. Fagmiljøet driver en utstrakt publiseringsvirksomhet og er en aktiv aktør i det offentlige ordskifte.

Staben teller omlag 30 arkitekter, arkitekturhistorikere, kunstnere og filosofer som underviser på alle nivåer: I grunnundervisningen, på masternivå (med diplom) og i doktorutdanningen. Instituttet har til en hver tid knyttet til seg en rekke ph.d.-studenter og postdoktorander som er integrert i pågående studie- og forskningsaktiviteter.

Den faglige virksomheten er nært knyttet til arkitekturpraksisen utenfor AHO og ulike forskningsprosjekter i regi av instituttets forskningssenter Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS).

FTH tilbyr en profesjonsrettet videreutdanning: master i arkitekturvern.

FTH har ansvaret for arkitekturprogrammets første studieår. Studiet integrerer teori og praksis i en studiobasert undervisning som omfatter opplæring i arkitekturprosjektering, frihåndstegning, verkstedpraksis og CAD, samt kunnskap formidlet gjennom de forelesningsbaserte kursene ”Exphil”, ”Materialteknologi” og ”Arkitekturhistorie 1”.

I andre studieår har FTH ansvar for kursene ”Arkitekturhistorie 2” og ”Norsk arkitekturhistorie”, og i tredje studieår kurset ”Arkitekturteorienes historie”.

På masternivå tilbyr FTH eksperimenterende studiokurs innen feltet bygningsarv (”Re-Store”), praksisnære og metodefokuserte studiokurs innen fagfeltene form og arkitekturpraksis, samt forskningsbaserte studiokurs innen feltet arkitekturhistorie (”OCCAS-studio”) integrert i pågående, internasjonale forskningsprosjekter.

FTHs portefølje av fordypningskurs på masternivå inkluderer seminarer i historie, teori, litteratur, bygningsteknologi, tegning og bokproduksjon.

Ansatte på instituttet