Språk

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Styret

Styret er Arkitektur- og designhøgskolens øverste organ.  Styreleder, Gunnar B. Kvara, er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Les mer om styret

Rektoratet

Rektor Ole Gustavsen er faglig og administrativ leder for AHO i perioden 2014-2018.
Rachel Troye er prorektor i perioden 2012-2015. Les mer om rektoratet

Direktører

Direktør organisasjon Randi Stene har ansvar for organisasjon, personal og det overordnede ansvaret for avdelingslederne. Økonomidirektør Heidi Kristensen Holte har ansvar for AHOs økonomiforvaltning og for drift av eiendommen.

Ledergruppe

Foruten rektor og direktører består AHOs ledergruppe av:

Instituttleder Thomas McQuillan (Institutt for arkitektur)
Instituttleder Erik Langdalen (Institutt for form, teori og historie)
Instituttleder Marianne Skjulhaug (Institutt for urbanisme og landskap)
Instituttleder Rachel Troye (Institutt for design)
Studiesjef Ulrika Herlofsen
Kommunikasjonssjef Trude Kleven

Administrativ ledelse

AHOs administrative ledelse består av:

Studiesjef: Ulrika Herlofsen
IT-sjef: Frode Gether-Rønning
Bibliotekssjef: Sidsel Moum
Leder av forskningsadministrasjonen: Brita Nøstvik
Kommunikasjonssjef: Trude Kleven
Verkstedsjef: Roald Jenssen

Organisasjonskart

Last ned

Organisasjonsnummer:

971 526 378