Språk

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Styret

Styret er Arkitektur- og designhøgskolens øverste organ. Styreleder, Gunnar B. Kvaran, er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Les mer om styret

Ledelse

Rektor: Ole Gustavsen 2018-2022
Prorektor: Rachel Troye 2018-2019
Direktør: Randi Stene
Instituttleder Thomas McQuillan (Institutt for arkitektur)
Instituttleder Erik Langdalen (Institutt for form, teori og historie)
Instituttleder Lisbet Harboe (Institutt for urbanisme og landskap)
Instituttleder Rachel Troye (Institutt for design)
Leder for seksjon utdanning, forskning og formidling: Ulrika Herlofsen
Interim leder for seksjon digitalisering, ressursforvaltning og HRM: Lene Holstad

Organisasjonsnummer

971 526 378

Organisasjonkart

org_kart_aho_siste_web3.png