fbpx Organisasjon og ledelse | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Styret

Styret er Arkitektur- og designhøgskolens øverste organ. Styreleder, Lisa Ann Cooper, er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Les mer om styret


Ledelse

Rektor: Ole Gustavsen 2018-2022
Prorektor for utdanning: Espen Surnevik 2021-2022
Viserektor for forskning: Lise Amy Hansen 2021-2022
Direktør: Randi Stene

Instituttleder Nina Berre 2021 - 2022 (Institutt for arkitektur)
Instituttleder Hanne Bat Finke 2021 - 2022 (Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur)
Instituttleder Rachel Troye 2020 - 2024 (Institutt for design)

Leder for seksjon utdanning, forskning og formidling: Ulrika Herlofsen
Leder for felles administrative tjenester: Kjersti Coward (fungerende ut 2021)
Leder for seksjon digitalisering, IKT og drift: Frode Gether – Rønning (fungerende ut 2021)

 


Organisasjonsnummer: 971 526 378


Organisasjonkart

organisasjonskart_2021_no.jpg