Språk

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Styret

Styret er Arkitektur- og designhøgskolens øverste organ.  Styreleder, Gunnar B. Kvaran, er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Les mer om styret

Rektoratet

Rektor Ole Gustavsen tiltråtte som faglig og administrativ leder for AHO i august 2014. Første åremålsperide var 2014 -2018. AHOs styre har forlenget åremålet. Gustavsen er nå i sin andre åremålsperiode som AHOs rektor (2018 - 2022). 
Rachel Troye er prorektor for 2018 - 2019. 
Erik Langdalen er viserektor for utdanning for2018 - 2019. Les mer om rektoratet

Direktører

Direktør organisasjon Randi Stene har ansvar for organisasjon, personal og det overordnede ansvaret for avdelingslederne. Økonomidirektør Heidi Kristensen Holte har ansvar for AHOs økonomiforvaltning og for drift av eiendommen.

Ledergruppe

Foruten rektor og direktører består AHOs ledergruppe av:

Instituttleder Thomas McQuillan (Institutt for arkitektur)
Instituttleder Erik Langdalen (Institutt for form, teori og historie)
Instituttleder Marianne Skjulhaug (Institutt for urbanisme og landskap)
Instituttleder Rachel Troye (Institutt for design)
Studiesjef Ulrika Herlofsen
Kommunikasjonssjef Trude Kleven

Administrativ ledelse

AHOs administrative ledelse består av:

Studiesjef: Ulrika Herlofsen
IT-sjef: Frode Gether-Rønning
Bibliotekssjef: Sidsel Moum
Leder av forskningsadministrasjonen: Brita Nøstvik
Kommunikasjonssjef: Trude Kleven
Verkstedsjef: Roald Jenssen

Organisasjonskart

Last ned

Organisasjonsnummer:

971 526 378