fbpx Organisasjon og ledelse | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Styret

Styret er Arkitektur- og designhøgskolens øverste organ. Styreleder, Lisa Ann Cooper, er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Les mer om styret


Ledelse

Rektor: Irene Alma Lønne 2022-2026
Prorektor for utdanning: Rachel Troye 2023-2026
Prorektor for forskning: Lise Amy Hansen 2023-2026
Direktør: Randi Stene

Instituttledere
Institutt for arkitektur: Rolf Gertslauer, vikar 
Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur: Hanna Dencik Petersson
Institutt for design: Steinar Killi

Leder for avdeling utdanning, forskning og formidling: Ulrika Herlofsen
Leder for avdeling Organisasjon og virksomhetsstyring: Bujar Shala