fbpx Organisasjon og ledelse | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Styret

Styret er Arkitektur- og designhøgskolens øverste organ. Styreleder, Gunnar B. Kvaran, er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Les mer om styret


Ledelse

Rektor: Ole Gustavsen 2018-2022
Prorektor: Rachel Troye 2018-2019
Direktør: Randi Stene

Instituttleder Espen Surnevik (Institutt for arkitektur)
Instituttleder Nina Berre (Institutt for form, teori og historie)
Instituttleder Lisbet Harboe (Institutt for urbanisme og landskap)
Instituttleder Rachel Troye (Institutt for design)

Leder for seksjon utdanning, forskning og formidling: Ulrika Herlofsen
Leder for seksjon digitalisering, ressursforvaltning og HRM: Helga Hyldmo Ranes


Organisasjonsnummer: 971 526 378


Organisasjonkart

org_kart_aho_siste_web3.png