fbpx Håndtering av personvern | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Håndtering av personvern

AHO skal være en ansvarlig institusjon som følger personvernregelverket, og som forstår personvern og de prinsipper det er bygget på. At personvern er viktig for AHO, skal være vårt fortrinn, og skal være en kjent og naturlig del av hele universitetets virke.

AHO skal:

  • være en åpen og gjennomsiktig organisasjon som man kan stole på
  • respektere den enkeltes rettigheter, enten det er studenten, den ansatte eller en deltaker i våre forskningsprosjekter
  • være ansett som en sikker institusjon, der behandlingen av personopplysninger er lovlig, kontrollert og forutsigbart for den registrerte
  • verne om den registrertes personvernrettigheter og selvbestemmelsesrett

AHO skal styres slik at personvern og sikkerhet er en naturlig del av arbeidshverdagen til våre ansatte og studiehverdagen til våre studenter.
Rutiner for det løpende informasjonssikkerhetsarbeidet inklusiv GDPR er beskrevet i Ledelsessystem for informasjonssikkerhet  (LSIS).