fbpx Rutiner og sikkerhet (LSIS) | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Rutiner og sikkerhet (LSIS)

Informasjonssikkerhet ved AHO er ivaretatt og fulgt opp gjennom "AHOs ledelsessystem for informasjonssikkerhet". Det er inndelt i følgende hoveddeler: en styrende del, en gjennomførende del og en kontrollerende del. Hoveddelene omhandler kjerneaktivitetene som et systematisk og planlagt informasjonssikkerhetsarbeid består av. Den inneholder også nærmere beskrivelser av de dokumenter og oppgaver som inngår i et ledelssystem for informasjonssikkerhet. Det beskriver informasjonsverdier, roller, ansvar, rutiner, sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi, ROS analyse samt organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet