Grasroturbanisme - Nabolagsutvikling på Rødtvet

Maria Årthun

Diplomprosjekt

Høst 2018
Institutt for urbanisme og landskap

Marianne Skjulhaug
Joakim Skajaa
Lisbet Harboe
Oppgaven utfolder seg på Rødtvet, et drabantbyområde i Groruddalen som blir ansett som lite attraktivt.  Stedet skal i årene som kommer gjennomgå en transformasjon i form av boligfortetting hvilket vil påvirke området som helhet. Mitt prosjekt forholder seg konkret til Rødtvet og stedets beboere. Jeg ønsket å undersøke hva jeg som nyinnflyttet nabo og arkitekt kan bidra med for å øke det lokale engasjementet i den pågående fortetningsprosessen, samt å styrke stedsidentiteten og områdestoltheten til Rødtvet.
 
Resultatet av dette arbeidet ble RØDTVETfestivalen.
 
Jeg gikk inn i prosessen med en intensjon om å vekke til live et engasjement for Rødtvet som sted og lokalmiljø. Festivalen fungerte som et samlingspunkt for nabolaget og en generator for endring.
maria_arthun_bw.jpg
Maria Årthun - +47 988 122 73 - maria.aarthun@gmail.com