fbpx Internasjonal master i landskapsarkitektur 2 år - Studiemiljø og karriere | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Internasjonal master i landskapsarkitektur 2 år

Do you have any questions about being an international student at AHO? Don't hesitate to contact one of our current students

AHO har et godt studiemiljø med høy trivsel og arbeidsglede blant studentene. Dette kommer blant annet fram i landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel, Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT). Studentene skårer høyere enn landsgjennomsnittet på alle trivselsfaktorene. AHO er en liten skole og du blir godt kjent med dine medstudenter. Undervisningen er bygget opp med praktisk arbeid i kurs og på tegnesaler. Studiereiser og det tette samarbeidet mellom student og lærer bidrar også til det gode studiemiljøet. AHO har en studentpub med jevnlige arrangementer og tilbud om sosiale og faglige aktiviteter. 

Meet our international students


karusell_landark_1.jpg

karusell_landark_2.jpg

karusell_landark_4.jpg

karusell_landark_5.jpg

karusell_landark_6.jpg

karusell_landark_8.jpg

karusell_landark_9.jpg

karusell_landark_10.jpg

karusell_landark_11.jpg

karusell_landark_12.jpg

karusell_landark_14.jpg

Landscape Architecture Oslo

Landscape Architecture Oslo

Landscape Architecture Oslo


Alumni
6_4_0.jpg

Maxwell Gitenstein, Studio Oslo landskapsarkitekter

Fordi mange av professorene på AHO også jobber i andre firmaer ved siden av, fikk jeg muligheten til å få praktisk erfaring og bli kjent med landskapsarkitekturmiljøet innenfra. Dette gjorde det enkelt å få jobb da jeg var ferdig med studiene. Jeg kommer opprinnelig fra USA og studerte ved USAs største universitet med nesten 90000 studenter. Å komme til AHO med så små klasser og fine fasiliteter, var fantastisk og kjempesosialt. Det gjorde at jeg hadde lyst til å gå på skolen hver dag og delta i det som skjer. Mange av de jeg studerte med er fortsatt mine nærmeste venner i dag.  

6_4.jpg

Helle Lind Storvik, Asplan Viak

Jeg synes at sammenhengen mellom landskapsarkitektur og arkitektur er veldig interessant, og det var viktig for meg å kunne jobbe i grenselandet mellom disse fagene. På AHO fikk jeg gjøre nettopp dette og denne erfaringen er et viktig grunnlag for den jobben jeg gjør i dag. Omsorg for våre omgivelser og et ansvar for de valgene vi tar er sentrale parameter for alle kursene jeg tok på AHO. Det er jo bokstavelig talt vi som skal bygge fremtiden, og jeg synes derfor det er fint å vite at landskapsarkitekter fra AHO har med seg dette ansvaret og omsorgen fra skolen.
akie_kono_2.jpg

Akie Kono, Lo;Le landskap og plan

Gjennom studiene på AHO utviklet jeg ferdigheter jeg har nytte av hver dag på jobb. Jeg lærte meg blant annet  illustrasjon- og 3D-programmer som jeg bruker i designprosjekter- og oppdrag. Ikke bare ble jeg flink til å lage illustrasjoner og tegne, men å prøve ut nye metoder og ideer innen faget. Lærerne utfordret oss til å teste ut utradisjonelle metoder, og på den måten motiverte oss til å bli nyskapende og tenke annerledes. I tillegg var vi en internasjonal klasse med studenter fra ulike bakgrunner og kulturer. Dette gjorde at vi også lærte mye av hverandre.