Språk

Internasjonal master i landskapsarkitektur 2 år

Har du en Bachelor eller tilsvarende innen landskapsarkitektur? Dette studiet er for deg som interesserer deg for urbanisme og det offentlige rom. Det gir deg mulighet til å jobbe i grenselandet mellom landskapsarkitektur og arkitektur i et arbeidsmarked i sterk vekst.Hva lærer du?

Studentene lærer å forme fremtidens parker, nabolag, byområder og utearealer med omsorg og ansvar. På AHO har vi en fremtidsrettet holdning til landskapsarkitektur som er basert på forskning og undersøkelser av hvordan vi kan forbedre og ivareta landskapet på best mulig måte.

Studiet legger vekt på design og hvordan du som landskapsarkitekt kan forme omgivelser som både er innovative sosialt, kulturelt og visuelt. Etter avlagt diplom skal studentene forstå samfunnsutviklingens betydning for blant annet urbant design, byutvikling, by- og regionplanlegging, urban økologi, vann og tilrettelegging, media- og teknologipraksis, mapping og landskapshistorie- og teori.

Studiet fokuserer på fem hovedområder:

  • europeiske byer med Oslo og Osloregionen som laboratorium
  • arktiske byer og landskap
  • landskapsurbanisme med et spesielt fokus på vann
  • afrikanske og asiatiske mellomskalabyer og byregioner
Hvordan lærer du?

Du lærer gjennom prosjektarbeid, forelesninger, feltarbeid, studiereiser, seminarer og workshops i tett samarbeid med eksterne aktører og samarbeidspartnere. Undervisningen foregår i studio én-til-én med lærer eller i samarbeid med dine medstudenter gjennom dialog ved bordet og gjennomgang i plenum. Hvert studiokurs avsluttes som regel med en utstilling. Det er tilbud om å bli med på studiereise hvert semester.

Feltarbeid er like viktig som designarbeid. Nøye kartlegging og fortolkning av territorier og områdenes mulige kvaliteter er en sentral del av den kreative designprosessen på AHO. Forskning står også sentralt, og du vil gjennomføre undersøkelser knyttet til byutvikling, håndtering av forurensing og avfall eller vann som ressurs i bymiljø. 

 

Landskapsarkitektur på AHO

På AHO har vi et åpent, mangfoldig, kreativt og rikt studiemiljø som formes av ulike stemmer og tilnærminger. Vi ser ikke etter én måte å tenke, være eller utforske verden på, men ønsker et mangfold av talenter med ulik særpreg og stil. Du vil utvikle ditt eget utrykk når du er ferdig med utdannelsen din hos oss. Les mer om landskapsarkitektur på AHO her

Master i landskapsarkitektur er et toårig studium som gir 120 studiepoeng.

Opptak forutsetter en bachelor i landskapsarkitektur eller annen relevant og tilsvarende utdanning.

Undervisningen foregår på engelsk