fbpx Videreutdanning arkitekturvern - søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern har opptak annethvert år. 
Kontakt opptak@aho.no dersom du har spørsmål om opptaket.

Søknad til program:
Søknad sendes gjennom Nettskjema for fullt program her.
Vi praktiserer løpende opptak frem til studiestart så lenge det er ledige plasser. 

Søknad til enkeltmodul:
Søknad sendes gjennom Nettskjema for enkeltmoduler her.
Sjekk studieplanen for å se hvilke moduler som er gjeldende for kommende semester.
Vi praktiserer løpende opptak frem til studiestart så lenge det er ledige plasser.

Opptakskrav
Du må ha:
 • Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av oppnådd grad/utdanning (bachelor).
 • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring.
 • Motivasjonsbrev
   
Alternative opptakskrav ved søknad på bakgrunn av realkompetanse 
Du må ha: 
 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet.
 • Lang, relevant yrkeserfaring (individuell vurdering).
 • Har du en master tilsvarende minimum 300 studiepoeng, kan denne veie opp for manglende yrkeserfaring.
 • Motivasjonsbrev
 
Slik beregner du yrkeserfaring
 • Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst seks måneder i en minimum 50% stilling.
 • Yrkeserfaringen må ha vært opparbeidet etter fylte 18 år.
 • Yrkeserfaringen omregnes til heltid, slik at dersom du for eksempel kun har arbeidet i 50% stilling, må du ha jobbet i 4 år.

Hva er et motivasjonsbrev?
 • Vi ønsker at du skal gi en faglig begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta dette studiet. 
  • Hvilken kunnskap og kompetanse har du, og hva ønsker du å tilegne deg?
  • Ønsker du å faglig utvikling i ditt virke eller ønsker du å arbeide med andre oppgaver når du er ferdig med studiet?
 • Max en A4 side.
Noen av studentene har en bachelor samt noen års yrkeserfaring, mens mange av studentene allerede har en mastergrad.

Språk
 • Undervisningsspråket er norsk, og studiet krever gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Søkere med utdanning og praksis utenfor Skandinavia kan innkalles til intervju for å vurderes i om språkferdighetene er tilfredsstillende. 
 • Hos gjesteforelesere og i pensumlitteraturen vil språket også kunne være engelsk, svensk eller dansk.
Hva er et motivasjonsbrev?
 • Vi ønsker at du skal gi en faglig begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta dette studiet. 
  • Hvilken kunnskap og kompetanse har du, og hva ønsker du å tilegne deg?
  • Ønsker du å faglig utvikling i ditt virke eller ønsker du å arbeide med andre oppgaver når du er ferdig med studiet?
 • Max en A4 side.
Noen av studentene har en bachelor samt noen års yrkeserfaring, mens mange av studentene allerede har en mastergrad.

Opptaket er løpende og resultatene fra opptaket til etter- og videreutdanning vil bli sendt på e-post.