fbpx Videreutdanning arkitekturvern - søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern har opptak annethvert år. 
Kontakt opptak@aho.no dersom du har spørsmål om opptaket.

Søknad til program:
Søknad sendes gjennom Nettskjema for fullt program her.
Vi praktiserer løpende opptak frem til studiestart så lenge det er ledige plasser. 

Søknad til enkeltmodul:
Søknad sendes gjennom Nettskjema for enkeltmoduler her.
Sjekk studieplanen for å se hvilke moduler som er gjeldende for kommende semester.
Vi praktiserer løpende opptak frem til studiestart så lenge det er ledige plasser.

Opptakskrav
Du må ha:
 • Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av oppnådd grad/utdanning (bachelor).
 • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring.
 • Motivasjonsbrev
   
Alternative opptakskrav ved søknad på bakgrunn av realkompetanse 
Du må ha: 
 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet.
 • Lang, relevant yrkeserfaring (individuell vurdering).
 • Har du en master tilsvarende minimum 300 studiepoeng, kan denne veie opp for manglende yrkeserfaring.
 • Motivasjonsbrev
 
Slik beregner du yrkeserfaring
 • Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst seks måneder i en minimum 50% stilling.
 • Yrkeserfaringen må ha vært opparbeidet etter fylte 18 år.
 • Yrkeserfaringen omregnes til heltid, slik at dersom du for eksempel kun har arbeidet i 50% stilling, må du ha jobbet i 4 år.
Noen av studentene har en bachelor samt noen års yrkeserfaring, mens mange av studentene allerede har en mastergrad.

Språk
 • Undervisningsspråket er norsk, og studiet krever gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Søkere med utdanning og praksis utenfor Skandinavia kan innkalles til intervju for å vurderes i om språkferdighetene er tilfredsstillende. 
 • Hos gjesteforelesere og i pensumlitteraturen vil språket også kunne være engelsk, svensk eller dansk.
Hva er et motivasjonsbrev?
 • Vi ønsker at du skal gi en faglig begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta dette studiet. 
  • Hvilken kunnskap og kompetanse har du, og hva ønsker du å tilegne deg?
  • Ønsker du å faglig utvikling i ditt virke eller ønsker du å arbeide med andre oppgaver når du er ferdig med studiet?
 • Max en A4 side.