fbpx Videreutdanning urbanisme- Søking og opptak | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Videreutdanningsmaster i urbanisme

Videreutdanningsmaster i urbanisme har opptak annethvert år og neste opptak skjer høsten 2022. Det er mulig å søke seg inn på enkeltmoduler, når det er ledige plasser. For å søke fyller du ut nettskjemaet i lenken nedenfor.

Slik søker du
Opptakskrav
Du må ha:
 • Minimum 180 studiepoeng fra høgskole/universitet, primært i form av oppnådd grad/utdanning (bachelor).
 • Minimum 2 års relevant yrkeserfaring.  
   
Alternative opptakskrav ved søknad på bakgrunn av realkompetanse 
Du må ha: 
 • Minimum 120 studiepoeng fra høgskole/universitet.
 • Lang, relevant yrkeserfaring (individuell vurdering).
 • Har du en master tilsvarende minimum 300 studiepoeng, kan denne veie opp for manglende yrkeserfaring.
 
Slik beregner du yrkeserfaring
 • Hver jobb må ha vært sammenhengende i minst seks måneder i en minimum 50% stilling.
 • Yrkeserfaringen må ha vært opparbeidet etter fylte 18 år.
 • Yrkeserfaringen omregnes til heltid, slik at dersom du for eksempel kun har arbeidet i 50% stilling, må du ha jobbet i 4 år.

Hva er et motivasjonsbrev?
 • Vi ønsker at du skal gi en faglig begrunnelse for hvorfor du ønsker å ta dette studiet. 
  • Hvilken kunnskap og kompetanse har du, og hva ønsker du å tilegne deg?
  • Ønsker du å faglig utvikling i ditt virke eller ønsker du å arbeide med andre oppgaver når du er ferdig med studiet?
 • Max en A4 side.
Noen av studentene har en bachelor samt noen års yrkeserfaring, mens mange av studentene allerede har en mastergrad.

Språk
 • Undervisningsspråket er norsk, og studiet krever gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Søkere med utdanning og praksis utenfor Skandinavia kan innkalles til intervju for å vurderes i om språkferdighetene er tilfredsstillende. 
 • Hos gjesteforelesere og i pensumlitteraturen vil språket også kunne være engelsk, svensk eller dansk. 
 
Søknadsfrist
 • Søknadsfristen for søkning til videreutdanningsmasterne ved AHO er 1. oktober, men vi praktiserer opptak fram til studiestart om det er ledige plasser. 
 • Det er mulig å søke på en enkeltmodul og vi gjør opptak når det er ledige plasser. Sjekk studieplanen for hvilke moduler som er gjeldende for kommende semester.