Språk

Studieadministrasjonen // Din studierådgiver

Studieadministrasjonen // Din studierådgiver

I studieadministrasjonen i 3. etasje sitter rådgiverne innenfor design, arkitektur og landskapsarkitektur. Hver AHO-student har en studierådgiver som kan bistå studentene med veiledning knyttet til kursvalg, eksamen, sykdom, permisjoner eller annet du trenger hjelp til.

Du får vite hvem din studierådgiver er i starten av semesteret og kan avtale møte med dem via Infotorget. 

Tlf.: 22 99 70 00
studieinfo@aho.no

Ansatte