Din studierådgiver

Din studierådgiver

I studieadministrasjonen i 3. etasje sitter rådgiverne innenfor design, arkitektur og landskapsarkitektur. Hver AHO-student har en studierådgiver som kan bistå studentene med veiledning knyttet til kursvalg, eksamen, sykdom, permisjoner eller annet du trenger hjelp til. Du får vite hvem din studierådgiver er i starten av semesteret og kan avtale møte med dem via Infotorget. 

Tlf.: 22 99 70 00
E-post: studieinfo@aho.no 
Ansatte