fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

EXCHANGE STUDIES FROM AHO

 

Utveksling fra AHO

Du har mulighet til å reise på utveksling ett eller to semester til en av AHOs over 50 samarbeidsskoler. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende og gøy - husk å planlegge i tide!


AHO students at master's level may apply for exchange studies. For students at Master of Landscape Architecture, exchange studies are only possible in the third semester.

You may either apply for a place at one of the school's partner institutions, or find a destination independently. Different procedures and rules apply, depending on which solution you choose.

We recommend that you start planning your exchange stay early. Talk to fellow students and academic staff, find information on the AHO website and search the Internet for desired destinations. You may also contact the Academic Services for more information

General information
 

 

 

Slik søker du

APPLICATION DEADLINES:
1st February (for the Autumn semester/full academic year)
15th September (for the Spring semester)
Application form

 

1. Velg studiested
Velg mellom våre mange læresteder verden over. Du kan velge inntil tre skoler i ønsket rekkefølge.

2. Søk innen 1. februar / 15. september
Fyll ut søknadsskjema innen fristen og lever det sammen din portefølje.

Questions? please contact AHO's international coordinator at exchange-students@aho.no
 

3. Få godkjenning
Få garanti av både AHO og vertsinstitusjonen for at kursene du tar på utveksling blir godkjent. 

4. Vent på tilbakemelding 
Blir du godkjent som kandidat for utveksling, les om søknadsprosedyre på informasjonssidene under Ark/Des/Landskap over.

5. Fiks det praktiske 
Søk lån, stipend, reisestøtte og språkstipend (om du tar forberedende språkkurs). Søk evt. visum.

6. Reis!
Få nye faglige perspektiver, språkkunnskaper, venner og erfaringer.


Utveksling vår 2021 

AHOs ledelse har besluttet å avlyse utveksling til og fra læresteder utenfor Europa vårsemesteret 2021.

Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til utveksling utenfor Europa, for eksempel innreisebestemmelser, og anledningen til å returnere til Norge før fullført semester hvis det skulle bli nødvendig. I tillegg er mange partneruniversiteter rundt om i verden usikre på hvilket undervisningstilbud de vil være i stand til å tilby. Dette er bakgrunnen for at AHO har besluttet at ordinær utveksling utenfor Europa ikke gjennomføres.

AHOs hovedprioritet er å gi studentene forutsigbarhet og et faglig tilbud av høy kvalitet når de reiser på utveksling. Det er vanskelig å garantere nå, særlig når det gjelder utveksling utenfor Europa.

AHO har stor forståelse for at mange vil bli svært skuffet over at utvekslingen ikke kan gjennomføres som planlagt. Samtidig tar vi på stort alvor ansvaret det innebærer å sende studenter på utveksling, og legger vekt på at beslutningen er tatt med tanke på studentenes beste.

Int. Office at AHO:
International-office@aho.no
+ 47 22 99 70 46

Utveksling: mer info