fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Kolbjørn Nesje Nybø

Amanuensis

Institutt for arkitektur

KolbjornNesje.Nybo@aho.no

Tel: +4722997092

Kolbjørn Nesje Nybø er amanuensis ved Institutt for Form, Teori og Historie, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), og gjesteprofessor ved Arkitektskolen i Aarhus, Danmark.

Han ble utdannet ved AHO (1989), og har i tillegg studert ved Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Nybø har undervist innen arkitekturhistorie og arkitekturvern ved Lund Universitet og Arkitektskolen i Aarhus, og vært Fylkeskonservator i Sogn og Fjordane fylkeskommune.


Forskningsområder:

  • Arkiteturhistorie og teori.
  • Arkitekturtransformasjon

Fagområder

  • Arkitekturhistorie og teori

Curriculum Vitae - CV

Utdanning:

Akademisk grad: Sivilarkitekt MNAL

Eksamen artium. Flora Gymnas 1978.
Eksamen philosophicum, Universitetet i Bergen 1981.
Grunnfag i matematikk, Universitetet i Bergen, 1981.
Diplom ved Arkitekthøgskolen i Oslo, (sivilarkitekt) 1989.
Diplom. Research training component of the doctoral degree programme. (60 ECTS) 1995 - 1998. (Doktorkandidat).
Etterutdanningskurs: "Autentisitet" (6 ECTS), NTNU 1999       


Forskningserfaring:

Medarbeider i utarbeidelsen av "Byens  uttrykksformer", lærebok i byforming. 1987 - 88.
Avhandling om norsk folkearkitektur som danner  grunnlag for min undervisning ved AHO.
Forfattet artikkel om norsk folkearkitektur og  illustrert forskningsprosjektet "Trevisjoner" støttet av Norges forskningsråd avd. NTNF. Medvirket også i delprosjektet "Bensinstasjon".
Medarbeider på boken "Europas arkitekturhistorie, fra ide til form", Thomas Thiis-Evensen, medarb. Kolbjørn Nesje Nybø. Gyldendal 1995.
Forfattet, illustrert og stått for lay-out for brosjyren "Møtestedet", utgitt av Norsk Kulturråd 1997.
Fullført forskerutdanningens grunnkurs ved  AHO 1995 - 1998. Skrevet tre essays som munner ut i en prosjektbeskrivelse for et doktorarbeide.


Undevisningspraksis:

Forelest og vært timelærer ved Arkitekturseksjonen,  Lunds     universitet. 1989 - 1990 & 1990 - 1991.
Forelest og vært timelærer ved Institusjonen for lantskapsplanering, Alnarp. Sveriges  Lantbruksuniversitet. 1989 - 1990.
Timelærer med forelesninger om folkearkitektur og byforming ved fagområdet Arkitekturteori & -historie,  Arkitekthøgskolen i Oslo. 1991, 1992, 1993.
Fast ansatt som amanuensis ved fagområdet Arkitekturteori & - historie ved Arkitekthøgskolen i Oslo  siden juli 1994. Arrangert en rekke kurs i grunnundervisningen (bachelor).
Egne temakurs (6 ECTS) under temaet Norsk arkitektur:
- Oppmålingskurs høsten 2002
- Autentisitet våren 2003
- Bygging av grindbygg, våren 2004
Ledet kurset Arkitekturvern (24 ECTS) – 2005-2006-2007. Vektlegging av beskrivelse og begrunnelse av kulturminnerelaterte prosjekter i eksisterende arkitektur.
Arrangert kurs for håndverkere i bygging av sjøbu i 1800-talls bindingsverk. Stavang 2000. Sogn og Fjordane fylkeskommune
Arrangert kurs for håndverkere i bygging av sjøbu i 1800-talls bindingsverk. Selje kloster 2004. Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Prosjektleder  Erfaringsbasert master i Arkitekturvern AHO 2005 - 2008.
Prosjektleder Erfaringsbasert master i Arkitekturvern 2008-2011.
Initiativtaker til og faglig ansvarlig for Norgesekskursjonen som har vært fast ved AHO siden 1996.
Holdt som gjesteprofessor, 4 ukers kurs i Arkitekturvern for masterstudenter ved Arkitektskolen i Århus – februar 2006.
Gjesteprofessor ved Arkitektskolen i Århus, Danmark, i forbindelse med NORDMAK, 2007–2009 og NORDMAK 2009-2011.

Last ned full CV.pdf