fbpx Diplom arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Diplom arkitektur

Full course name in English: 
Diplom arkitektur
Studiepoeng: 
30
Emnekode: 
12 701
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Bestått to års masterprogram, godkjent portofolio for masternivå samt pre-diplom rapport godkjent av veileder og instituttleder.

Om emnet

Diplomsemesteret ved AHO er et individuelt studium med en selvvalgt tematikk. Diplomkandidaten skal gjennom semesteret utvikle et prosjekt i samråd med sin veile-der og skal innen en gitt frist levere et prosjekt av høy faglig kvalitet.

Læringsutbytte

- evne til å gi form til en arkitektonisk problemstilling gjennom vitenskapelig og kunstnerisk utviklingsarbeid
- forståelse for fagets sosiale, kulturelle og teknologiske forutsetningene
- evnen til å mestre fagets metoder, arbeidsredskap og medier
- forståelse for fagets historiske, teoretiske og samfunnsmessige grunnforutset-ninger
- evnen til å kommunisere ideer og prosjektmateriale til fagfeller og lekmenn
- selvstendig og ansvarlig holdning til faget
- evnen til å definere sitt eget faglige ståsted

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Diplomsemesteret er et individuelt studium. Studenten er selv ansvarlig for tematikk og arbeidsform, beskrevet i en på forhånd godkjent diplomrapport.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
GrupperingKarakterskalaKommentar
IndividuellBestått / ikke beståttBestått/ikke betått. Vurdert av eksterne sensorer
Vurderinger:
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Bestått/ikke betått. Vurdert av eksterne sensorer