fbpx 12 701 Diplom arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

12 701 Diplom arkitektur

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Diplom arkitektur
Emnekode: 
12 701
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2019 Vår
Eksamenssemester: 
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Erik Fenstad Langdalen
Thomas McQuillan
Marianne Skjulhaug
Forkunnskapskrav

Opptak til AHO og bestått 300 studiepoeng, inkludert 12 400 Pre-diplom (6 studiepoeng).

Om emnet

Diplomsemesteret ved AHO er et individuelt studium med en selvvalgt tematikk.

Diplomkandidaten skal gjennom semesteret utvikle et prosjekt i samråd med sin veileder og skal innen en gitt frist levere et prosjekt av høy faglig kvalitet.

Læringsutbytte
  • evne til å gi form til en arkitektonisk problemstilling gjennom vitenskapelig og kunstnerisk utviklingsarbeid
  • forståelse for fagets sosiale, kulturelle og teknologiske forutsetningene
  • evnen til å mestre fagets metoder, arbeidsredskap og medier
  • forståelse for fagets historiske, teoretiske og samfunnsmessige grunnforutset-ninger
  • evnen til å kommunisere ideer og prosjektmateriale til fagfeller og lekmenn
  • selvstendig og ansvarlig holdning til faget
  • evnen til å definere sitt eget faglige ståsted
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Diplomsemesteret er et individuelt studium. Studenten er selv ansvarlig for tematikk og arbeidsform, beskrevet i en på forhånd godkjent diplomrapport.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttDiplom bedømmes av minimum 3 eksterne sensorer.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Diplom bedømmes av minimum 3 eksterne sensorer.