fbpx 12 701 Diplom arkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

12 701 Diplom arkitektur

Studiepoeng: 
30
Full course name in English: 
Diplom arkitektur
Emnekode: 
12 701
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste: 
12 400 Pre-Diploma (A, FTH)
Forkunnskapskrav

Bestått 300 studiepoeng, inkludert obligatorisk pre-diplom kurs.

Om emnet

Diplomsemesteret ved AHO er et individuelt studium med en selvvalgt tematikk. Diplomkandidaten skal gjennom semesteret utvikle et prosjekt i samråd med sin veile-der og skal innen en gitt frist levere et prosjekt av høy faglig kvalitet.

Læringsutbytte

- evne til å gi form til en arkitektonisk problemstilling gjennom vitenskapelig og kunstnerisk utviklingsarbeid - forståelse for fagets sosiale, kulturelle og teknologiske forutsetningene

- evnen til å mestre fagets metoder, arbeidsredskap og medier - forståelse for fagets historiske, teoretiske og samfunnsmessige grunnforutset-ninger

- evnen til å kommunisere ideer og prosjektmateriale til fagfeller og lekmenn - selvstendig og ansvarlig holdning til faget

- evnen til å definere sitt eget faglige ståsted

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Diplomsemesteret er et individuelt studium. Studenten er selv ansvarlig for tematikk og arbeidsform, beskrevet i en på forhånd godkjent diplomrapport.  Den godkjente pre-diplom rapporten skal leveres i begynnelsen av diplomsemesteret og være godkjent av veileder og instituttleder.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttBestått/ikke betått. Vurdert av eksterne sensorer
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Bestått/ikke betått. Vurdert av eksterne sensorer