fbpx 60 406 Coastal mapping | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

60 406 Coastal mapping

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Coastal mapping
Emnekode: 
60 406
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Vår
Eksamenssemester: 
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
År: 
2018
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Espen Aukrust Hauglin
Karl Otto Ellefsen
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning.Noe kunnskap om karlegging ved hjelp av Geografiske Informasjonssystemer

Om emnet

Kurset dreier seg om konsekvensene av norsk fiskerinæring på land:

  • Territorielle konsekvenser
  • Stedlige konsekvenser

De romlige, territorielle konsekvensene diskuteres for hele landet.

Stedlige konsekvenser gjøres ved hjelp av case studier

Tilgjengelig statistikk og visuelt materiale bearbeides ved hjelp av GIS-verktøy.

Vår metodikk tillemper seg OMA`s framgangsmåte i rurale studier

Læringsutbytte

Ferdigheter i å bruke Geografiske Informasjonssystemer i kartlegging.

Ferdigheter i territoriell «mapping».

Kunnskap om og ferdigheter i morfologiske studier.

Ferdigheter i å sette sammen og presentere en kompleks romlig og stedlig studie.

Kunnskap om rurale områder som gir kompetanse for å forstå og arbeide i denne typen områder.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Forelesninger:

  • GIS
  • Rurale områder
  • Fiskerinæring

Digitalt gruppearbeid med territorielle studier.

Individuelt case-studie

Supplerende opplysninger

Det er ulike innfallsvinkler til dette kurset:

  1. Våren 2017 ga Karl Otto Ellefsen sammen med Tarald Lundevall ut boka «Fiskevær – Myre på Yttersida» på PAX forlag. Boka diskuterer konsekvensene av norsk fiskerinæring på land – i dette tilfelle torskefiskerienen – hvordan næringa formgir og endrer steder og hvordan den endrer bosettingsmønsteret. Vi ønsker å utvide dette perspektivet til å diskutere konsekvenser for hele norskekysten. Intensjonen (høst 2018) er å videreføre dette til kartlegging av romlige konsekvenser av fiskerinæringa i Europa, og (vår 2019) å videreføre dette med eksempler fra hele verden.
  2. Nær all arkitektur- og urbanismeinteresse har i flere tiår nå vært rettet mot byen. Dette har ført til at endringer på landsbygda i liten grad har vært observert. AHO arbeider sammen med CAFA (Central Academy of Fine Arts, Beijing) med forskningsprosjektet Urbanisation of Rural China/Countryside Construction. Dette prosjektet er knyttet sammen med OMA/AMO`s pågående arbeid med å kartlegge rurale omstillingsprosesser globalt.
  3. UL arbeider med å raffinere bruke av GIS verktøy både til romlige diskusjoner av bosettingsmønster, næringsaktivitet og kulturelle forhold. Samtidig er intensjonen nå å ta opp igjen våre morfologiske studier fra 1980 og 1990 tallet og bruke GIS verktøy i disse studiene.

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellBestått / ikke beståttIn the semester, the student will regularly present the subject for the teachers and fellow students for input and feedback. At the end of the semester the result will be exhibited in a given format. The examination is based on how the subject is visually displayed and orally presented, as well as processed and developed through the semester-evaluation of final presentation of individual mapping project.

Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:In the semester, the student will regularly present the subject for the teachers and fellow students for input and feedback. At the end of the semester the result will be exhibited in a given format. The examination is based on how the subject is visually displayed and orally presented, as well as processed and developed through the semester-evaluation of final presentation of individual mapping project.