fbpx 61 131 Landskapsmedia - Terrengutforming | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

61 131 Landskapsmedia - Terrengutforming

Full course name in English: 
Landskapsmedia - Terrengutforming
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
61 131
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2018
Emneansvarlig
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår.

Om emnet

Emnet gir en innføring i geomorfologi, herunder vannets rolle i utformingen av landskapet. Studenten introduseres for verktøy og metoder for terrengutforming, herunder kotering. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

  • Grunnleggende kunnskap om geomorfologi 
  • Kunnskap om verktøy og metoder for terrengutforming
  • Kunnskap om sentrale begreper om terrengutforming, herunder massebalanse 

Ferdigheter

  • Evne til å analysere og gjengi et landskaps geomorfologi 
  • Evne til å forme og manipulere terrenget og forstå konsekvensene av det.

Generell kompetanse

  • Kunne anvende forståelsen av geormorfologi i utformingen av terreng
  • Kunne anvende verktøy og metoder til utformingen av terreng,
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger og prosjektarbeid. Prosjektarbeidene skal resultere i ukentlige innleveringer på Moodle

Pensum

Emneansvarlig utarbeider pensumliste

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning PåkrevdFølgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen:
80% tilstedeværelse på forelesninger og veiledning
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen:
80% tilstedeværelse på forelesninger og veiledning
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellA-FVurderingsmappe: Vurderingsmappen skal inneholde de alle de innleverte prosjektene studenten har levert gjennom semesteret
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Vurderingsmappe: Vurderingsmappen skal inneholde de alle de innleverte prosjektene studenten har levert gjennom semesteret