fbpx 61 131 Landskapsmedia: Landskap- og terrengforming | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

61 131 Landskapsmedia: Landskap- og terrengforming

Full course name in English: 
Landscape Media: Landscape and Terrain Forming
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
61 131
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2020 Høst
Eksamenssemester: 
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2020
Emneansvarlig
Elisabeth Ulrika Sjødahl
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår.

Om emnet

Studenten introduseres for verktøy og metoder for terrengutforming.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kunnskap om verktøy og metoder for terrengutforming
  • Kunnskap om sentrale begreper innen terrengutforming

Ferdigheter

  • Evne til å analysere og gjengi landskapets former /landskapsformer
  • Evne til å forme og manipulere terrenget og forstå konsekvensene av det

Generell kompetanse

  • Kunne anvende forståelsen av landskapets oppbygging og form i utformingen av terreng
  • Kunne anvende verktøy og metoder til utformingen av terreng
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, eget prosjektarbeid, modellstudier og feltarbeid. Prosjektarbeidene skal resultere i innleveringer på Moodle.

Pensum

Anbefalt pensum

E Gabrielsen 1982, Terrengforming, presentasjon og beregning.

Petschek, Peter. 2008. Grading for landscape architects and architects. Basel: Birkhäuser.

Marsh, William M., and Jeff Dozier. 1981. Landscape, an introduction to physical geography. Reading, Mass: Addison-Wesley.

Martin Prominski and Antje Stokman, River Space Design: Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers 

Jill Desimini, and Charles Waldheim, Cartographic Grounds: Projecting the landscape imaginary 

Zimmermann Astrid 2012, Planning Landscape, Dimensions, Elements, Typologies 
 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdFølgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:
• Deltakelse på gjennomganger samt aktiviteter definert som sentrale for kurset.
• Innlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess.

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:
• Deltakelse på gjennomganger samt aktiviteter definert som sentrale for kurset.
• Innlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellA-FHjemmeeksamen i WISEflow.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Hjemmeeksamen i WISEflow.