fbpx 61 131 Landskapsmedia: Landskap- og terrengforming | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

61 131 Landskapsmedia: Landskap- og terrengforming

Full course name in English: 
Landscape Media: Landscape and Terrain Forming
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
61 131
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Erik Munkebye
Forkunnskapskrav

Bestått studiodelen av første og andre semester. Gjennomført (dvs. fått  godkjent eventuelle arbeidskrav, ha oppfylt eventuelle krav til oppmøte og levert inn besvarelse til vurdering) i øvrige emner i første studieår.

Om emnet

Studenten introduseres for verktøy og metoder for terrengutforming.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kunnskap om verktøy og metoder for terrengutforming
  • Kunnskap om sentrale begreper innen terrengutforming

Ferdigheter

  • Evne til å analysere og gjengi landskapets former /landskapsformer
  • Evne til å forme og manipulere terrenget og forstå konsekvensene av det

Generell kompetanse

  • Kunne anvende forståelsen av landskapets oppbygging og form i utformingen av terreng
  • Kunne anvende verktøy og metoder til utformingen av terreng
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Undervisningen foregår som en serie forelesninger, eget prosjektarbeid, modellstudier og feltarbeid. Prosjektarbeidene skal resultere i innleveringer på Moodle.

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ikke påkrevdFølgende arbeidskrav må være godkjent for å få vurderingsmappen vurdert:
• Deltakelse på gjennomganger samt aktiviteter definert som sentrale for kurset.
• Innlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess.

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Følgende arbeidskrav må være godkjent for å få vurderingsmappen vurdert:
• Deltakelse på gjennomganger samt aktiviteter definert som sentrale for kurset.
• Innlevering av mappe med dokumentasjon av arbeidsprosess.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-A-FVurderingsmappe: Semestret består av flere prosjekt innleveringer som samlet danner grunnlag for vurderingen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar:Vurderingsmappe: Semestret består av flere prosjekt innleveringer som samlet danner grunnlag for vurderingen.