fbpx GK5 Designteori 2 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK5 Designteori 2

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Designforskning
Emnekode: 
70 153
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2015 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav

Kurset bygger videre på Exphil, Designhistorie og GK4 Designteori 1. Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kurset har fokus på områder som markedsforståelse, bærekraft og emosjonell design. Utvalgt litteratur fordeles på grupper som forbereder en presentasjon av det aktuelle tema for hele klassen. Studenten velger et eget fokusområde og bruker referanser blant oppsatt litteratur og avslutter kurset med å skrive en kronikk.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten forstå utvalgt teori innenfor spesifiserte områder relatert til designfaget. Få innblikk og erfaring med skriving av en kronikk.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av en forelesningsrekke og skriftlige øvinger med diskusjoner. Avsluttende innlevering av kronikk.

Pensum

Pensumliste kommer 

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd