fbpx GK5 Designteori 2 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

GK5 Designteori 2

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Designforskning
Emnekode: 
70 153
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Nina Bjørnstad
Forkunnskapskrav

Kurset bygger videre på Exphil, Designhistorie og GK4 Designteori 1. Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kurset har fokus på områder som markedsforståelse, bærekraft og emosjonell design. Utvalgt litteratur fordeles på grupper som forbereder en presentasjon av det aktuelle tema for hele klassen. Studenten velger et eget fokusområde og bruker referanser blant oppsatt litteratur og avslutter kurset med å skrive en kronikk.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten forstå utvalgt teori innenfor spesifiserte områder relatert til designfaget. Få innblikk og erfaring med skriving av en kronikk.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av en forelesningsrekke og skriftlige øvinger med diskusjoner. Avsluttende innlevering av kronikk.

Obligatorisk arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisningIkke påkrevd
90% deltagelse ved forelesninger, innleveringer og gjennomganger. Evaluering av innlevert kronikk.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:
90% deltagelse ved forelesninger, innleveringer og gjennomganger. Evaluering av innlevert kronikk.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Prosjektoppgave-A-F
90% deltagelse ved forelesninger, innleveringer og gjennomganger. Evaluering av innlevert kronikk.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:-
Karakterskala:A-F
Kommentar:
90% deltagelse ved forelesninger, innleveringer og gjennomganger. Evaluering av innlevert kronikk.