fbpx 70 153 GK5 Designteori 2 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 153 GK5 Designteori 2

Full course name in English: 
GK5 Designteori 2
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
70 153
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig
Lise Amy Hansen
Forkunnskapskrav

Kurset bygger videre på Exphil, Designhistorie og GK4 Designteori 1. Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Om emnet

Kurset fokuserer på skriving og designteoriens rolle for designere, utvikling av kritisk tenkning i og om design, samt skriving som verktøy inn i design prosesser.

Læringsutbytte

Kurset skal bidra til å styrke design fagets teoretiske aspekter gjennom øvelser som skjerper studentenes bevisshet om språk og begreper, samt om utviklingen av faget ifht filosofiske og etiske aspekter og kommunikasjonen av dette.

Utvikle evne til å reflektere og kommunisere rundt eget virke. Trening med argumentasjon og å skrive essay.

Utvikling av evner til å velge blant ulike tilnærmingsmåter til designfaget og kunne ta stilling til filosofiske, politiske og etiske aspekter i egen design samt for det større design faget, og kunne argumentere og reflektere over dette.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset består av en forelesningsrekke og skriftlige øvinger med diskusjoner. Avsluttende innlevering av visuelt essay.

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Oppmøte til undervisning Påkrevd80 % oppmøte til kursets aktiviteter. Det vil bli ført fremmøteliste.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Påkrevde arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Påkrevd
Kommentar:80 % oppmøte til kursets aktiviteter. Det vil bli ført fremmøteliste.
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfeltIndividuellA-FAvsluttende skriftlig essay med ekstern sensur
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Avsluttende skriftlig essay med ekstern sensur
AktivitetKommentar
Individuell oppgaveløsningAlle øvinger i løpet av semesteret må være levert inn før avsluttende skriftlig essay
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell oppgaveløsning
Kommentar:Alle øvinger i løpet av semesteret må være levert inn før avsluttende skriftlig essay