fbpx 70 166 Visualisering av opplevelser: Pennen er viktigere enn "post-it"! | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 166 Visualisering av opplevelser: Pennen er viktigere enn "post-it"!

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Visualisering av opplevelser: Pennen er viktigere enn "post-it"!
Emnekode: 
70 166
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Anna Martine Nilsen
Om emnet

«Når du bruker tegning for å uttrykke en idé, i stedet for ord eller tall, aktiviserer du en annen del av hjernen. For å tegne en idé nøyaktig, må en del avgjørelser tas som selv det mest presise språk kan overse. Resultatet av å ta denne rekken av små avgjørelser? At du raskere kommer fram til nye løsninger...” Tim Brown.

En av designerens grunnleggende ferdigheter er å kommunisere, formidle, artikulere, tenke og løse problemer visuelt. Designfeltet er under utvidelse og inkluderer stadig oftere immaterielle løsninger som tjenester og systemer. Evnen til å visualisere og kommunisere i  arbeidet med problemløsning og løsningsutvikling har aldri vært mer relevant.

Fristelsen til å stole på post-it-lapper eller glatt visuell grafikk laget i programmer som Illustrator, gjør imidlertid at designere som jobber innenfor disse nye områdene ikke øver opp og finpusser tegneferdighetene sine med tanke på visuell kommunikasjon.

I dette kurset vil vi jobbe med evnen til å tegne raskt for å kunne kommunisere kompleksitet, for å konkretisere det immaterielle som erfaring eller tid, eller som en tilnærming til å legge til rette for workshops.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Hvilke typer tegning kan brukes i ulike faser av designprosessen
 • Forstå hvordan tegning kan frigjøre kreativ kapasitet
 • Teoretiske perspektiver på bruk av det visuelle til emosjonell speiling
 • En bredere forståelse av hvilken verdi tegning og visualisering har i håndverket service- og systemorientert design

 

Ferdigheter:

 • Hvordan visualisere opplevelser, tid og det immaterielle
 • Hvordan bruke tegning som et verktøy for innsikt og intervju av brukere
 • Hvordan visualisere kompleksitet
 • Tegning som notat-teknikk
 • Tegning som tilrettelegging

 

Generell kompetanse:

 • Evne til å tegne raskt som en måte å støtte og oppmuntre til samtale, innsikt og tilrettelegging
 • Selvtillit til å tegne foran andre
 • Lage mentale modeller og visuelle metaforer
 • Utvikle egne ferdigheter og forståelse for tegning som en nøkkel for å støtte tjeneste- og systemdesign
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Emnet er praksisorientert og vil hovedsaklig foregå gjennom forelesninger etterfulgt av øvelser. Forelesningene vil dekke områder som:

• Tegning som verktøy for innsikt

• Visualisering av kompleksitet fra kartlegging av tjenestesystemer til verdinettverk

• Visualisering av opplevelser over tid

• Grafisk erfaringsbevis (GEE) og tegneserie

• Visuell notat-teknikk

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Vurderingsmappe-Bestått / ikke bestått Studentene vil følge en forelesningsrekke med tilhørende øvelser. Studentene vil bli vurdert på evnen til å vise hva de lærer gjennom egne visualiseringer. Studentene vil ikke bli vurdert på "tegneferdigheter" i seg selv, men på evnen til å visualisere og kommunisere i forhold til konteksten de jobber i.

Kurset er praksisbasert, så oppmøte er en forutsetning for å bestå kurset. Levering av en endelig "portefølje" av visualiseringer vil også være obligatorisk.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Studentene vil følge en forelesningsrekke med tilhørende øvelser. Studentene vil bli vurdert på evnen til å vise hva de lærer gjennom egne visualiseringer. Studentene vil ikke bli vurdert på "tegneferdigheter" i seg selv, men på evnen til å visualisere og kommunisere i forhold til konteksten de jobber i.

Kurset er praksisbasert, så oppmøte er en forutsetning for å bestå kurset. Levering av en endelig "portefølje" av visualiseringer vil også være obligatorisk.