fbpx 2022 Vår | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

2022 Vår

Start semester

40 417

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Transformation in Practice
Emnekode: 
40 417
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Amandine Kastler
Erlend Skjeseth

Start semester

40 652

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Re-store: materials
Emnekode: 
40 652
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Erik Fenstad Langdalen

Start semester

40 651

Full course name in English: 
Multistory Building
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
40 651
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Bente Kleven

Start semester

60 415

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Coastal mapping VI
Emnekode: 
60 415
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Espen Aukrust Hauglin
Karl Otto Ellefsen

Start semester

60 414

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Urban theory: Other ways of doing Architecture
Emnekode: 
60 414
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Paul-Antoine Yves Marie Lucas

Start semester

60 413

Full course name in English: 
Creative Community Engagements
Studiepoeng: 
6
Emnekode: 
60 413
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Karin Helms

Start semester

40 650

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Swimming
Emnekode: 
40 650
Studienivå: 
Syklus 3
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Thomas McQuillan

Start semester

40 649

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Constructive Logic III
Emnekode: 
40 649
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Lina Elisabeth Broström
Claudia Andrea Pinochet

Start semester

40 648

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Inhabiting timber
Emnekode: 
40 648
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Ute Christina Groba

Start semester

40 647

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
ACDL (tentative name)
Emnekode: 
40 647
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2022 Vår
Eksamenssemester: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Engelsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
16
Emneansvarlig
Søren S. Sørensen

Sider