fbpx 70 169 Merkevare og visuell identitet | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Start semester

70 169 Merkevare og visuell identitet

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Merkevare og visuell identitet
Emnekode: 
70 169
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Maksimum antall studenter: 
20
Emneansvarlig
Ted Matthews
Forkunnskapskrav

Kurset er åpent for GK3 og GK5 studenter.

Om emnet

Kurset er en introduksjon til merkevarebygging og visuell identitet. I løpet av kurset skal studenten utvikle en merkevare innenfor et aktuelt tema definert ved kurstart. Målet er å utvikle et eget merkevarekonsept, en merkevare strategi, formgiving av en visuell identitet som formidler verdiene og identiteten  til merkevaren.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kurset har som mål å gi studentene en forståelse av:
 • Merkevareteori; strategi, visjon, verdier, konkurrenter, etc.
 • Utvikling av merkevarekonsept
 • Utvikling og formgiving av visuell identitet

Ferdigheter:

Studentene skal:

 • kunne beskrive et eget merkevarekonsept
 • ha kunnskap om hva som inngår i en merkevarestrategi
 • kunne anvende brukerorienterte metoder for å utvikle egen merkevare
 • kunne definere mulige målgrupper og konkurrenter til egen merkevare
 • ha kunnskap i hvordan man posisjonerer seg i forhold til målgrupper
 • kunne metoder for å utvikle visuell identitet i tråd med overordnet strategi

Generell kompetanse:

 • Studenten skal lære hvordan man utvikler merkevare, og hvilken rolle en merkevare har i dagens samfunn. Deretter skal studenten beherske grunnprinsippene i utviklingen av et merkevarekonsept samt hvordan fomidle dette igjennom en visuell identitet.
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Emnet er praksisrettet og vil primært bli levert gjennom forelesninger etterfulgt av øvinger.

Kurset vil gå i uke 40, 41, 42 og 43.

Lærere på kurset: Eirik Seu Stockmo (Metric Design), Ted Matthews

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
VurderingsmappeIndividuellBestått / ikke beståttI vurderingen inngår følgende:
Studentene vil følge en serie forelesninger sammen med tilhørende øvelser. Studentene vil bli vurdert på deres evne til å demonstrere sin læring gjennom sine obligatoriske leveranser.

Leveranser: Endelig merkevarestrategi, merkehåndbok og merkevare.
Vurderinger:
Vurderingsform:Vurderingsmappe
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:I vurderingen inngår følgende:
Studentene vil følge en serie forelesninger sammen med tilhørende øvelser. Studentene vil bli vurdert på deres evne til å demonstrere sin læring gjennom sine obligatoriske leveranser.

Leveranser: Endelig merkevarestrategi, merkehåndbok og merkevare.
AktivitetKommentar
OppmøteKurset er praksisbasert, så oppmøte er en forutsetning for å bestå kurset.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppmøte
Kommentar:Kurset er praksisbasert, så oppmøte er en forutsetning for å bestå kurset.