fbpx Industridesign 1: Teknoform | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Industridesign 1: Teknoform

Full course name in English: 
Industridesign 1: Teknoform
Studiepoeng: 
24
Emnekode: 
70 501
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2015 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Emneansvarlig
Steinar Killi
Forkunnskapskrav

Fullført grunnutdannelsen ved AHO eller tilsvarende

Om emnet

Teknoform behandler problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi og estetikk, ved iterasjoner og ved repetative tilnærminger til samme tema under en endret kontekst skal det gis en dypere innsikt i designprosesser samt utforskning av alternative tilnærminger. Refleksjon både av egen designprosess og medstudenters står sentralt, evnen til å gi og ta kritikk øves gjennom hele kurset

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten; kunne gjennomføre en designprosess for fysiske produkter innenfor to paradigmer, som en iterasjon og ved rekontekstualisering. Feks kan første del være å gjennomføre en evolusjon, eller en naturlig redesign av et eksisterende produkt/merke, andre del vil være å øke innovasjonen (revolusjon)

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten kunne benytte metoder som backcasting, forecasting og peer-creative development. Videre skal eksisterende ferdigheter innen formgiving, verkstedarbeid og CAD være på et høyt nivå

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten; ha et økt tilfang av metoder og verktøy for fysisk produktutvikling og generell innovasjon

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Det gis to prosjekter som komplementerer hverandre; det første er en evolusjon og det neste er en radikal produktutvikling av samme emne. Prosjektene løses individuelt, men det er organisert peer reviews og workshops gjennom kurset.

Pensum

 Utstrakt bruk av 3D printere, individuell jobbing i verkstedet.

Litteratur

1.       Verganti R. Designing Breakthrough Products. Harvard Business Review. 2011;89(10):7.

2.       Verganti R. Design-Driven Innovation, Changing the Rules of Competition by Radically innovating What Things Mean Harvard Business Press; 1999.

3.       Norman DA, Verganti R. Incremental and radical innovation: Design research versus technology and meaning change [Web page]. Politecnico di Milano and Mälardalen University; 2012 [cited 2012 20 september].

4.       Krippendorff K. Design Research, an Oxymoron? In: Michel R, editor. Design Research Now-Essays and Selected Projects. Basel: Birkhauser Verlag; 2007. p. 67-80.

 

Obligatorisk arbeidskravPåkrevde arbeidskravOppmøte påkrevdKommentar
Veiledningssamtaler2Ikke påkrevdDet er to hovedprosjekter iløpet av kurset, begge blir vurdert av ekstern sensor.
8Det vil være 8 peer reviews iløpet av kurset, for at kurset skal godkjennes må studenten være tilstede på minst 6 av disse
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Veiledningssamtaler
Påkrevde arbeidskrav:2
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
Kommentar:Det er to hovedprosjekter iløpet av kurset, begge blir vurdert av ekstern sensor.
Obligatorisk arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:8
Oppmøte påkrevd:
Kommentar:Det vil være 8 peer reviews iløpet av kurset, for at kurset skal godkjennes må studenten være tilstede på minst 6 av disse
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke beståttDet er krav til innlevering av to fysiske modeller. Disse skal fungere som visuelle og/eller funksjonelle prototyper.
RapportIndividuellA-FDet er krav om en rapport, den kan enten være iform av en skriftlig rapport, en blogg eller en film.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det er krav til innlevering av to fysiske modeller. Disse skal fungere som visuelle og/eller funksjonelle prototyper.
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:Individuell
Karakterskala:A-F
Kommentar:Det er krav om en rapport, den kan enten være iform av en skriftlig rapport, en blogg eller en film.
AktivitetKommentar
ForelesningerDet blir gitt eksplisitte forelesninger om tema, men også forelesninger av mer generell karakter.
Individuell veiledningDet vil settes av tidspunkter hvor individuell veiledning kan bestilles
GruppearbeidDet vil bli gjennomført 5 workshops iløpet av lurset
ProsjekteringsoppgaveDet vil være 8 peer reviews a 3 timer.
prosjekteringsoppgavene er hoved delen av kurset
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Det blir gitt eksplisitte forelesninger om tema, men også forelesninger av mer generell karakter.
Aktivitet:Individuell veiledning
Kommentar:Det vil settes av tidspunkter hvor individuell veiledning kan bestilles
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Det vil bli gjennomført 5 workshops iløpet av lurset
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:Det vil være 8 peer reviews a 3 timer.
Aktivitet:
Kommentar:prosjekteringsoppgavene er hoved delen av kurset