fbpx 70 501 Industridesign 1: Teknoform 1 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 501 Industridesign 1: Teknoform 1

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Industrial Design 1: Technoform
Emnekode: 
70 501
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2018 Høst
Eksamenssemester: 
2018 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Maksimum antall studenter: 
15
Emneansvarlig
Steinar Killi
Forkunnskapskrav

Bestått emner på grunnivå (bachelor) på AHO eller tilsvarende, til sammen 180 studiepoeng.

Om emnet

Technoform er et videregående kurs i industridesign som tar for seg interaksjonen mellom ny teknologi og avansert formgivning. Kurset bygger på industridesigntradisjoner fra både Norge og Skandinavia for øvrig, og estetiske tilnærminger utforskes i en kulturell kontekst innenfor teknologiske rammer. Dette oppnås gjennom to omfattende iterasjoner. Først en inkrementell prosess som bygger på og videreutvikler eksisterende løsninger, deretter et mer radikalt forslag innenfor samme tema som krever en enda mer kreativ og oppfinnsom prosess. Kurset resulterer i fysiske produkter.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Etter gjennomført kurs skal studenten ha kunnskap om:

  • gjennomføring av en designprosess for fysiske produkter innenfor to paradigmer: som en iterativ utviklingsprosess og gjennom rekontekstualisering. Den første delen er vanligvis en trinnvis prosess, mens den andre er basert på en prosess rettet mot mer radikal innovasjon.

FERDIGHETER
Etter gjennomført kurs skal studenten kunne:

  • arbeide og forske gjennom nye produksjonstrender som kan danne grunnlag for avansert formgivning.
  • bruke metoder som kreativ fagfelleutvikling, backcasting og mulighetsdrevet design.
  • det gis utstrakt opplæring i skissering, modellbygging og CAD på kurset.

 

GENERELL KOMPETANSE
Etter gjennomført kurs skal studenten:

  • ha styrket sin underliggende kompetanse til å gjennomføre en designprosess
  • kunne gjennomføre designprosesser som ikke er brukersentrerte
  • kunne anvende form utviklingsmetoder innen en teknologisk ramme
Praktisk organisering og arbeidsmåter

Workshops, forelesninger, individuelt og i grupper. Tilbakemeldinger fra medstudenter er en sentral metode i kurset

Pensum

Pensum vil bli presentert ved oppstart av kurset og vil bestå av artikler som kan lastes ned fra nettet.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
ProsjektoppgaveIndividuellBestått / ikke bestått Kurset har to hovedleveranser i form av studio prosjekter, begge disse må være bestått for å bestå kurset.
Vurderinger:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar: Kurset har to hovedleveranser i form av studio prosjekter, begge disse må være bestått for å bestå kurset.