fbpx Tjenestedesign 1 (SD) | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Tjenestedesign 1 (SD)

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Service Design 1
Emnekode: 
70 503
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2014 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Bestått grunnundervisning ved AHO eller tilsvarende relevant utdaning fra annen institusjon

Om emnet

Tjenester og tjenestedesign. Facilitering, co-design. Tjenestedesign i bedriftskontekst. Visualisering og kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Etter endt kurs skal studenten:
1. Kunne beskrive forskjellen mellom produkter og tjenester og hva det betyr å designe tjenester
2. Kunne anvende AT-ONE (metode for tjeneste innovasjon) til å gjennomføre en workshopserie i et prosjekt
3. Visualisere
4. Kunne delta aktivt i, og drive frem, tjenesteutvikling i et prosjektteam
5. Kunne beskrive hvordan design kan påvirke strategisk tenkning i en bedrift
6. Kunne delta med profesjonalitet i samarbeid med en prosjektpartner og prosjektteam

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten; kunne sette seg inn i en problemstilling, planlegge arbeidsprosessen og gjennom tverrfaglig samarbeid arbeide frem konsepter for en forbedret eller ny tjeneste. Studenten skal kunne bruke visualisering for å kommunisere ideer og konsepter.
Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset gjennomføres som et profesjonelt løp, der studentene danner servicedesign firmaer og samarbeider med en eller flere bedriftspartnere. Det arbeides i team gjennom hele semesteret. Studentene forholder seg til bedriftene på en profesjonell måte og projektene kjøres etter et realistisk tempo. Dette gir stor læring i profesjonalitet, samtidig som det gis en god og realistisk innføring i servicedesign. Det er et stort arbeidstempo i prosjektet og studentene må delta aktivt gjennom hele semesteret.
Semesteret deles opp i tre deler:
Del 1: Introduksjon til tjenester og tjenestedesign. Opplæring i fasiliteringsteknikker, introduksjon til AT-ONE prosessen, samt en presentasjon og utdyping av designbriefen som mottas av samarbeidsbedriften. Studentene danner service design firmaer for å samarbeide med bedriften på en profesjonell måte.
Del 2: Bedriftssamarbeid og AT-ONE workshops. Det gjennomføres AT-ONE servicedesign workshops sammen med bedriften/bedriftene. Disse workshops fasiliteres av AHO studenter og bedriften deltar.
Del 3: Utvikling og 'evidencing' av konsepter. Her skal det utvikles 1-3 konsepter som legges frem for samarbeidsbedriften.

Pensum

 

Clatworthy, S. (2014). How to design better services. In O. Arkitektur- og designhøgskolen i & O. N. E. At (Eds.). Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

This is service design thinking: basics, tools, cases. (2010). Amsterdam: BIS Publishers.

Designing services with innovative methods. (2009). Helsinki: University of Art and Design Helsinki.

Parker, S. (2006). The journey to the interface: how public service design can connect users to reform. London: Demos.

Grönroos, C. (2000). Service management and marketing: a customer relationship management approach (2nd ed. ed.). Chichester: Wiley.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt-Bestått / ikke beståttSe forventet arbeidsinnsats
Vurderinger:
Vurderingsform:Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Se forventet arbeidsinnsats
AktivitetKommentar
GruppearbeidGruppene arbeider selvstendig og studentene forventes å ta ansvar, planlegge og samarbeide for å oppnå god læring og godt resultat.
ForelesningerEksamen foregår gruppevis, alle designprosjektene gjennom semesteret presenteres. Krav til tilstedeværelse: 90% av gjennomganger, forelesninger og andre felles aktiviteter.
Forelesninger i forskjellige områder innenfor tjenestedesign og facilitering.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Gruppene arbeider selvstendig og studentene forventes å ta ansvar, planlegge og samarbeide for å oppnå god læring og godt resultat.
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Eksamen foregår gruppevis, alle designprosjektene gjennom semesteret presenteres. Krav til tilstedeværelse: 90% av gjennomganger, forelesninger og andre felles aktiviteter.
Aktivitet:
Kommentar:Forelesninger i forskjellige områder innenfor tjenestedesign og facilitering.