fbpx Tjenestedesign 2: Fremtidens Tjenestedesign | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Tjenestedesign 2: Fremtidens Tjenestedesign

Studiepoeng: 
24
Full course name in English: 
Service Design 2: Service Design Futures
Emnekode: 
70 602
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2016 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Studenter som har tatt Tjenestedesign 1 vil bli foretrukket, men det er ikke et krav for kurset.

Om emnet

Dette kurset bygger videre på Service Design 1, men med en "research by design" fokus. Det går både dypere og bredere inn i tjenestedesign en tjenestedesign 1 gjorde. Dypere ved å fokusere mer på aspekter som du allerede har lært i tjenestedesign 1. Bredere ved å introdusere nye temaer som tangere service design. Kurset vil anvender metodene som du allerede kjenner og gi deg anledning til å praktisere dem i andre kontekster. I tilllegg vil den introdusere nye temaer og metoder og gi deg mulighet til å finne dit eget fokus innenfor service design.

Semesteret vil ha en tett samarbeid med forskningsprosjekter ved Instituttet: Centre for Service Innovation (CSI), Centre for Connected Care (C3) and Design for Offentlig Tjenester (DOT). Dette betyr at samarbeidspartnerne i senteret vil være involvert i kurset, og at forskningstemaene som AHO arbeider med vil være i fokus. Semesteret vil deles opp i 2-4 deler, og hver del vil ha en forskningsfokus knyttet til relevante forskningstemaer som AHO har. Dette gjelder temaer som f.eks:

Design for spesielle opplevelser (the sacred and the ritual as a material for service design)
Tranformasjonen av merkevarestrategier til kundeopplevelser i tjenester
Prototyping av kundeopplevelser
Fysiske modeller for å utforske forretningsmodeller
Livs-endrende tjenestedesign (Design for Social Change)
Service innovation in Public sector
Pasient sentrisk tjenesteinnovasjon

Endelig valg at tema vil skje ved kursstart.

Læringsutbytte

Evne til å lese, forstå og bidra til designforskning
Evne til å analysere en tjenestedesign problemstilling i forhold til gjeldende forsknignsmodeller og teorier
Evne til å omsette forskningsmodeller til designverktøy
Refleksjon om tjenestedeisgn i lys av andre discipliner
En forståelse av din eget posisjon innenfor service design

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset gjennomføres på annen måte enn tjenestedesign 1. Tjenestedesign 2 er i større grad et individuell arbeid som gjennomføres i tett dialog med forskerne fra AHO som deltar i CSI, C3 og DOT.

I tillegg, gjennomføres felles moduler og workshops innenfor nye temaer som design for sosial endring og innovasjon i offentlig tjenester.

Prosjektoppgave
Prosjektoppgaver vil være i samråd med partnere i CSI, C3 og DOT.
Du vil også få mulighet til å velge eget samarbeidspartner der det er relevant.

Verktøy
Storytelling, Evidencing, Experience prototyping, Fasilitering, Verktøy for design for sosiale endring, verktøy for design av offentlige tjenester mm.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd
GrupperingKarakterskalaKommentar
--Kurset bedømmes til Bestått / Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudier ved AHO § 6-14

The assessment will be done based upon the following aspects:
Assessment is based upon participation and performance in the various stages of the course and the final design concept that is developed. 80% participation is required in all lectures, reviews and presentations.
The assessment will be done based upon the following aspects:
- Your ability to understand and contribute to design research within the areas of the course
- Your ability to be creative and challenge accepted truths, hunt for new solutions and communicate professionally
- Your ability to understand what makes services enjoyable and successful
- Your ability to design memorable and economically successful service experiences
- Your ability to work together with other designers and other disciplines
- Your ability to visualize and communicate your service design ideas and concepts
- Your ability to evidence solutions
- Your strategic vision, ability to argue for your decisions and reflect over your work
- Work effort and quality of deliveries through out the course and at the final presentation and the final course exhibition
Vurderinger:
Gruppering:-
Karakterskala:-
Kommentar:Kurset bedømmes til Bestått / Ikke bestått, jf. Forskrift for masterstudier ved AHO § 6-14

The assessment will be done based upon the following aspects:
Assessment is based upon participation and performance in the various stages of the course and the final design concept that is developed. 80% participation is required in all lectures, reviews and presentations.
The assessment will be done based upon the following aspects:
- Your ability to understand and contribute to design research within the areas of the course
- Your ability to be creative and challenge accepted truths, hunt for new solutions and communicate professionally
- Your ability to understand what makes services enjoyable and successful
- Your ability to design memorable and economically successful service experiences
- Your ability to work together with other designers and other disciplines
- Your ability to visualize and communicate your service design ideas and concepts
- Your ability to evidence solutions
- Your strategic vision, ability to argue for your decisions and reflect over your work
- Work effort and quality of deliveries through out the course and at the final presentation and the final course exhibition
AktivitetKommentar
ForelesningerIntroduksjonsforelesninger og gjesteforelesninger fra spesialister
GruppearbeidGruppearbeid rundt et forskningstema
ProsjekteringsoppgaveWorkshops med bedrifter/samarbeidspartnere
PensumDesignarbeid knyttet til et forsknings problemstilling
Da dette er et forskningsbasert semester må det forventes en del lesning av fagstoff. Vanligvis er ikke dette så avskrekkende som det høres ut som.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Kommentar:Introduksjonsforelesninger og gjesteforelesninger fra spesialister
Aktivitet:Gruppearbeid
Kommentar:Gruppearbeid rundt et forskningstema
Aktivitet:Prosjekteringsoppgave
Kommentar:Workshops med bedrifter/samarbeidspartnere
Aktivitet:Pensum
Kommentar:Designarbeid knyttet til et forsknings problemstilling
Aktivitet:
Kommentar:Da dette er et forskningsbasert semester må det forventes en del lesning av fagstoff. Vanligvis er ikke dette så avskrekkende som det høres ut som.