fbpx Pre-Diplom Design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Pre-Diplom Design

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Pre Diploma
Emnekode: 
70 700
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2015 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Forkunnskapskrav

Bestått 240 studiepoeng totalt

Om emnet

PreDip-kurset har som mål å hjelpe studentene til å utvikle en plattform for sitt diplomprosjekt, et grunnlag som gjør de i stand til å starte sin egen design- og utforskningsprosess fra et kunnskapsbasert og kritisk ståsted og med en klar plan. Valg av tema er opp til hver enkelt student og retningen prosjektet tar er i hovedsak et resultat av en konsultasjon mellom studenten og dennes veileder, instituttleder og kursets lærere.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

Etter endt kurs skal studenten ha tilegnet seg:

- En reflekterende, konstruktiv og kritisk holdning til egne faglige interesser, styrker og svakheter.
- Evne til å presentere konsepter for så vel medstudenter som for potensielle veiledere og partnere.
- Evne til å utvikle et diplomprosjekt som kreves ved Institutt for design ved AHO.
- Evne til å omsette sin modenhet som designer på et nivå som gjør det sannsynlig å ende opp med et godt diplomprosjekt ved AHO.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil inneholde en blanding av forelesninger, egen utforskning og skriving med presentasjoner og veiledning.

Oppmøte påkrevd
Ikke påkrevd
Obligatoriske arbeidskrav:
Oppmøte påkrevd:Ikke påkrevd