fbpx 70 700 Pre-Diplom Design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

70 700 Pre-Diplom Design

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Pre-Diplom Design
Emnekode: 
70 700
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2017 Høst
Eksamenssemester: 
2017 Høst
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Emneansvarlig
Håkan Edeholt
Natalia Lucia Agudelo Alvarez
Forkunnskapskrav

Bestått 240 studiepoeng totalt

Om emnet

PreDip-kurset har som mål å hjelpe studentene til å utvikle en plattform for sitt diplomprosjekt, et grunnlag som gjør de i stand til å starte sin egen design- og utforskningsprosess fra et kunnskapsbasert og kritisk ståsted og med en klar plan. Valg av tema er opp til hver enkelt student og retningen prosjektet tar er i hovedsak et resultat av en konsultasjon mellom studenten og dennes veileder, instituttleder og kursets lærere.

Læringsutbytte

Kunnskaper Ved gjennomført studium skal studenten; Etter endt kurs skal studenten ha tilegnet seg: - En reflekterende, konstruktiv og kritisk holdning til egne faglige interesser, styrker og svakheter. - Evne til å presentere konsepter for så vel medstudenter som for potensielle veiledere og partnere. - Evne til å utvikle et diplomprosjekt som kreves ved Institutt for design ved AHO. - Evne til å omsette sin modenhet som designer på et nivå som gjør det sannsynlig å ende opp med et godt diplomprosjekt ved AHO.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Kurset vil inneholde en blanding av forelesninger, egen utforskning og skriving med presentasjoner og veiledning.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Rapport--
Vurderinger:
Vurderingsform:Rapport
Gruppering:-
Karakterskala:-
Kommentar: