fbpx MARV4 Arkitekturanalyse | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MARV4 Arkitekturanalyse

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Arkitekturanalyse
Emnekode: 
MARV4
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2023
Emneansvarlig
Kolbjørn Nesje Nybø
Even Smith Wergeland
Om emnet

Modulen omhandler analyse og verdisetting og tolkning av konkrete bygninger. Dette vil forholde seg til bygningenes stedstilhørighet, typologi og arkitekturhistoriske kontekst, samt tolkninger av enkeltbygninger – deres konstruksjoner, håndverksmessige utførelse og endringshistorikk. Modulen presenterer sentrale undersøkelsesmetoder som benyttes for å finne frem til en bygnings historikk, identitet og oppbygging.

Læringsutbytte

Modulen vil gi studenten kunnskap om viktige undersøkelsesmetoder som brukes på bygninger, og gi studentene bedre forståelse for sammenhengen mellom arkitektoniske helheter og -deler. Modulen skal også gi studentene bedre kunnskap om skriftlig framstilling av arkitekturanalyser, og bruk av et begrepsapparat innenfor samme.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av to seminarer og avsluttende muntlige presentasjoner. Seminar I og II er forelesninger og diskusjoner. På sluttseminaret presenterer studentene sin oppgave i plenum, med påfølgende kommentarer og diskusjon.

 

Seminar I:         Introduksjon. Analyser og analysemetoder. Arkiv og kilder.

                        Bygningsarkeologisk metode, dateringsmetoder, analysering og tolkning

Seminar II:        Oppmåling, metoder og verktøy (også bruk av data), håndverksteknikker, m.m. Tekniske bygningsundersøkelser, Fargeundersøkelser, overflater, listverk, m.m. Verdisetting

Muntlig:            Presentasjon og drøfting av hjemmeoppgaver

 

Pensum

Litteraturliste er tilgjengelig i Leganto.

Et oppdatert pensum som bestemmes senere.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
HjemmeeksamenIndividuellBestått / ikke beståttVurderingsformer er innlevering av moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum, vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Vurderingsformer er innlevering av moduloppgave, presentasjon av innlevert materiale og deltakelse på seminarer. Momenter fra forelesninger, diskusjoner og obligatorisk pensum, vil bli vektlagt under bedømmingen av oppgaven