fbpx MURB8 Bypolitikk, planlegging og styring | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB8 Bypolitikk, planlegging og styring

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Bypolitikk, planlegging og styring
Emnekode: 
MURB8
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2022
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

Modulen diskuterer politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføring. Det inkluderer roller og rolleforståelse, prosessuelle redskaper inkludert medvirkning, gjennomføringsstrategier, maktstrukturer og uformell makt. Vi ser på offentlig og privat samspill, eiendomsutvikling og former for offentlig styring. Vi bringer inn forskningsbasert kunnskap, konkrete erfaringer og drar på ekskursjon til konkrete byutviklingsområder/byer i Norge. Modulen spenner fra store, overordnede diskusjoner til konkrete strategier og styringsverktøy.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om aktuelle temaer og diskusjoner knyttet til politikkutforming, lovverk, forvaltning og gjennomføringsstrategier, inkludert offentlig og privat samspill. Studentene har utvidet sin rolleforståelse og kjenner flere operasjonelle muligheter for styring. De kan ta et kritisk perspektiv for å diskutere politikk, roller, makt og konsekvenser, så vel som anvende kunnskapen i egen praksis samt i faglig-akademiske sammenhenger.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av pensum.

Seminar II:

  • Ekskursjon, forelesninger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.
Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

Klikk her for pensumliste i Leganto.

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.