fbpx MURB5 Byforskning: Posisjoner, teorier og praksis | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB5 Byforskning: Posisjoner, teorier og praksis

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Byforskning: Posisjoner, teorier og praksis
Emnekode: 
MURB5
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2019
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Om emnet

Dagens byutvikling er en arena der ulike byforståelser og politiske ideologier møtes. Vi ser på byen fra ulike betraktningsmåter: a) Byen som økonomisk-innovativ motor; b) byen som den bærekraftige løsningen, c) byen som et rettferdig og mangfoldig fellesskap; 4) byen som en vital arena der byliv står i fokus. Vi studerer forskning og innovasjon i teori og praksis inkludert byteori, urbane eksperimenter, alternative prosjekter og kritiske diskusjoner. Innholdet i denne modulen forankres i utfordringer, posisjoner og teorier gjennomgått i Modul 1 og vil i tillegg belyse skjæringspunktene og motsetningene mellom de ulike perspektivene.

Læringsutbytte

Studentene forstår viktige utfordringer og kjenner forskningsfrontene innenfor ulike betraktningsmåter på byen samt problemstillinger knyttet til disse. De kjenner også til forskning og innovasjon med fokus på konsekvenser, løsninger, eksperimenter og alternative prosjekter. Studentene kan drøfte forskjellige perspektiver, teorier og praksiser, og sette disse opp mot hverandre.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, diskusjoner og gjennomgang av enkelte eksamensbesvarelser.

Seminar II:

  • Forelesninger og diskusjoner.
  • Sesjon om å skrive og drøfte.

 

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger og pensumlitteratur. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.