fbpx MURB5 Byforskning og byanalyser | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

MURB5 Byforskning og byanalyser

Studiepoeng: 
6
Full course name in English: 
Byforskning og byanalyser
Emnekode: 
MURB5
Studienivå: 
Etter- og videreutdanning
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
År: 
2021
Emneansvarlig
Lisbet Harboe
Peter Hemmersam
Om emnet

Dagens byutvikling er en arena der ulike byforståelser møtes. Vi ser på hvordan det forskes på byen og dens rom fra ulike perspektiver, samt hvordan forskjellige analysepraksiser danner utgangspunkt for planlegging og byforming. Denne innledningen danner starten på et gruppearbeid som handler om å analysere et konkret sted ut fra forskjellige perspektiver – fysiske, historiske, sosiale, opplevelsesmessige, mm. Byanalyser angir ressurser og utfordringer som bidrar til valg av virkemidler.

Læringsutbytte

Studentene har kunnskap om viktige byforståelsesrammer og analyseformer. De har oversikt over relevante former for byanalyse og har ferdigheter som gjør dem i stand til å velge, anvende og kritisk diskutere ulike urbane analysemetoder. Studentene kan kritisk diskutere analyseformer, virkemidler og sammenhengene mellom dem.

Praktisk organisering og arbeidsmåter

Modulen består av pensumlitteratur, to seminarer, selvstudium og hjemmeeksamen.

Seminar I:

  • Forelesninger, pensumgjennomgang, diskusjoner og forberedelse av byanalyse.

Seminar II:

  • Byanalyse og presentasjon i grupper.
Pensum

Et oppdatert pensum vil forelegge tre uker før modulen starter.  

VurderingsformGrupperingKarakterskalaKommentar
Hjemmeeksamen-Bestått / ikke beståttDet vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger, pensumlitteratur og gjennomført analyse. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Kommentar:Det vil bli gitt eksamensoppgaver basert på forelesninger, pensumlitteratur og gjennomført analyse. Innlevering av eksamen er 9 dager etter avslutningen av siste seminar i modulen.